Vycházka do Letovic dne 15. 4.2000

1. Vycházku zahájil Vilém Walter2. Průvodce pan Milan Illa


3. Prohlídka kostela


4. Já to říkal, je to ono


5. Zámek nad městem


6. Sídlo rodu Kalnoky


7. Zámek se opravuje


8. Objevené renesanční trámy


9. Dvůr zámecké jízdárny


10. Krásná dominanta města


11. Ach jo, ty nohy