Prohlídka židovského hřbitova v Brně 25.9.2011


Krásné slunečné nedělní odpoledne jsme strávili prohlídkou brněnského židovského hřbitova. V počtu okolo 25ti účastníků jsme vyslechli odborný výklad o historii hřbitova a židovských pohřebních zvycích, prohlédli si obřadní síň s přilehlou expozicí a prošli alespoň nejzajímavější části rozhlehlého hřbitova s výkladem u náhrobků významnějších osobností. V nejstarším oddělení hřbitova jsme viděli náhrobky a pamětní desku zakladatelů hřbitova, prošli jsme i novější částí a vycházku zakončili shlédnutím filmu o historii židovských měst na Moravě a o životě Židů v dnešní době. Poděkování patří naší ochotné průvodkyni i paní Jůzové, která zajímavou prohlídku domluvila.
foto: Zd. Durďák, Veronika Nováková Křížová
text: Veronika Nováková Křížová

Přivítání účastníků na brněnském židovském hřbitově


Prohlídka obřadní síně s výkladem o židovských zvycích týkajících se pohřbívání


Pamětní deska se jmény zakladatelů hřbitova

Novější oddělení hřbitova