Vycházka do Hajan a Prštic 25. 5. 2013


foto: Ing. Zd. Durďák
popisky: Vilém Walter
Hajany

Tristní dnešní pohled na hajanský zámek od východu


Alianční erb hr. d Harnoncourt - Unwerzagt a hr. Mitrovských s vročením 1878


Smutný pohled na zámek od západu


Zámek v Hajanech má své nájemníky, jedním jsme byli vykázáni


Několikrát vyloupená a zpustlá hrobka rodu nedaleko zámku

Prštice

A pohled veselejší i v dešti na zámek v Pršticích o pár kilometrů severozápadně


Na opravách zámku se zásluhou obce několik let pilně pracuje


Interiéry jsou majestátní

Pan starosta obce ing. Josef Daněk nás přivítal ve své kanceláři v jednom ze zámeckých pokojů

Dvouhodinový výklad o historii obce a následnou prohlídky zámku od sklepa po půdu jsme absolvovali pod vedením pana starosty


Hraničník z r. 1735 vystavený v zámeckém lapidariu


A tak to bude jednou v Pršticích vypadat

Tak to byly dva různé pohledy z naší vycházky do dvou obcí, ležících v jednom okrese na dostřel od sebe. Úsudek si udělá každý sám.