2. celosvětové setkání rodu Frištenských
se uskutečnilo v Olomouci v sobotu 30. června 2007

1. Celosvětové setkání rodu Frištenských zahájila uměleckým vystoupením paní Lenka Páleníková (foto Z.Frištenská)


2. Pohostinní a místo pro jednání sjezdu poskytl olomoucký hotel Flora (foto M.Burian)


3. Společné foto účastníků sjezdu Frištenských před hotelem Flora v Olomouci (foto K.Jirka)


4. Ocenění za zásluhy o propagaci rodu Frištenských převzala paní Frištenská (na foto vlevo, za svého zesnulého manžela) a matka organizátorky sjezdu Zdeňky Frištenské (vpravo). Uprostřed je pan Paul Frištenský z Colorada v USA, který převzal ocenění za Frištenské žijící na americkém kontinentě.(foto J.Richter)

Rok Gustava Frištenského

Letošní rok si připomínáme několika akcemi pod společným názvem „Rok Gustava Frištenského“ výročí úmrtí tohoto významného litovelského sportovce. Koordinátorkou a organizátorkou většiny akcí je praneteř Gustava Frištenského Mgr. Zdenka Frištenská z Litovle.

Poslední den v červnu letošního roku se konala velice zajímavá akce s názvem „Celosvětové setkání rodu Frištenských“. Akce proběhla v krásném a příjemném prostředí hotelu Flora v Olomouci. Toto setkání se připravovalo 3 roky. Sbíraly se materiály a informace, pečlivě se připravovala dokumentace, kontaktovaly celé rodiny u nás i v zahraničí, zajišťoval se program i pobyt účastníků v České republice apod. Celou organizaci a propagaci akce zajišťovala paní Frištenská.

Již brzy ráno odjelo první auto s  paní aranžérkou Marií Rosmannovou do Olomouce. Ta v prostorách předsálí hotelu Flora zhotovila velmi hezkou výstavu dochovaných dokumentů, fotografií i trofejí po Gustavu Frištenském. Krátce před 11 hodinou byli již všichni účastníci setkání dekorováni „medailí“ s vyobrazením Gustava Frištenského (výroční turistická známka). Přesně v 11 hodin zahájila akci Romancí od Beethovena houslistka Lenka Páleníková. Tím byla navozena správná sváteční atmosféra tohoto zvláštního setkání. Paní Frištenská všechny vřele přivítala v českém jazyce, v angličtině Frank Frištenský z Duranga z USA (část rodiny Frištenských žije v anglicky mluvících zemích). Následovalo představování a promítání filmů.

V odpoledních hodinách se setkání zúčastnil čestný host, pamětník a přítel Mojmír Hanuš z Olomouce. Tento, nyní již 94letý pamětník, který ještě nyní překládá do latiny a plynule hovoří 11 světovými jazyky, zde hovořil o příhodách prožitých s Gustavem Frištenským. Vyprávěl, jaký byl Gustav vlastenec, charakterní a čestný člověk, a přitom velice skromný. Všichni seděli a ani nedýchali. Vždyť slyšet osobní zážitky a vzpomínky od takového pamětníka byl pro všechny zúčastněné (a to nejen členy rozvětvené rodiny) velikým zážitkem. Stylové dorty ve tvaru pamětní knihy či zeměkoule tvořily dominantu u svátečně prostřené tabule. Přípitek, vhodné občerstvení i ochota personálu hotelu Flora, který celou akci gastronomicky zajišťoval zanechal v hostech ten nejlepší dojem.

Po celý den měli účastníci možnost zakoupit si knihy o Gustavovi, trička, pohlednice, plakáty a jiné suvenýry s vyobrazením či kopií vlastnoručního podpisu této významné osobnosti. Na památku každá rodina dostala výtisk „Rodinné kroniky“ – pro zájemce byl připraven i v digitální podobě. Tato speciální rodinná kniha obsahuje dopodrobna zpracovaný rodokmen, (sahajícího do roku 1785, příspěvky jednotlivých členů rodiny, jejich fotografie a spousty zajímavých informací. Závěr společenského dne patřil hudbě. Všichni přítomní si mohli zazpívat i zatančit . Celá akce byla velice dobře připravena. Velké poděkování patří p. Zdence Frištenské, vedoucí městského muzea v Litovli, která svou houževnatostí a pílí dokázala svoji myšlenku uvést v život. O zajímavosti a jedinečnosti této akce svědčí i fakt, že filmové záběry z tohoto setkání mohli sledovat všichni občané České republiky v hlavních zprávách na ČT 1 i v TV Nova. V pondělí byly publikovány informace z tohoto setkání v různých celorepublikových denících.

Člověk, jako byl Gustav Frištenský, který proslavil naše město i Českou republiku po celém světě, si zaslouží připomenutí nejenom v tomto roce. Vždy byl, je a bude symbolem čestného člověka a vynikajícího sportovce.

Účastnice setkání Libuše Grohmanová, Litovel