Genealogické matiné 8.11.2008
V sobotu dne 8. listopadu 2008 se uskutečnilo plánované Genealogické matiné v budově Moravského zemského archivu (MZA). Děkujeme všem přednášejícím za poučné a zajímavé příspěvky, účastníkům pak za to, že neváhali brzy vstávat, absolvovat cestu v nepříznivém podzimním počasí a vydržet bez oběda. Doufáme, že i za rok se sejdeme v hojném počtu na plánovaném Heraldickém matiné.
foto: Veronika Nováková Křížová
Zahájení a účastníci matiné


Přednáší Karel Müller: Stav digitalizace archiválií na severní Moravě a ve Slezsku


Přednáší Tomáš Černušák: Digitalizace v Moravském zemském archivu: stav a perspektivy


Přednáší Martin Pytr: Úmrtní matrika trestnice Mírov z 19. století
Přednáší Dr. Mónika Bodnár: História madarskej vetvy rodu Serényiovcov