Z činnosti společnosti v roce 2011

Blahopřání panu Rolincovi

Vycházka do Znojma

Prohlídka židovského hřbitova

Heraldické matiné