Z činnosti společnosti v roce 2012

Vycházka do Račic a Drnovic
Vycházka k zámečku Geduld
Genealogické a heraldické Matiné