Z činnosti GH klubu v roce 1996

Usnesení

výroční členské schůze Genealogického a heraldického klubu v Brně
 
konané dne 20.1.1996 v zasedací místnosti úřadu městské části BrnoKrálovo Pole

1.  Výroční členská schůze schvaluje
a) Zprávu o činnosti klubu za rok 1995
b) Zprávu o hospodaření klubu za rok 1995
c) Zprávu revizní komise

2. 

Výroční členská schůze ukončuje k 20.1.1996 činnost Genealogického a heraldického klubu v Brně a děkuje odstupujícímu výboru i všem členům za vykonanou práci.

3. 

Výroční členská schůze schvaluje rozhodnutî výboru klubu o předání všech aktiv a pasiv klubu Moravské genealogické a heraldické společnosti a konstatuje, že k datu ukončení činnosti nemá klub žádné nevypořádané finanční ani majetkové závazky k Besednímu domu KPS ani k jinému dalšímu subjektu. Zároveň pověřuje Moravskou genealogickou a heraldickou společnost vydáváním zpravodaje Genealogické a heraldické informace a předává jî právo užívat klubovou vývěsku na Kobližné ulici.

Usnesení schváleno všemi hlasy.

Brno, 20.1.1996

Za správnost:      Dr. František Pícha, předseda GHK v.r.
  Vilém Walter, jednatel GHK v.r.
  Pavel Vrba, revizor GHK v.r.