Z činnosti společnosti v roce 1997

 

Přednášková činnost

      Členské schůze MGHS spojené s odbornými přednáškami se v roce 1997 konaly v sále videostudia firmy KD data, Veveří 8, tradičně každé třetí úterý v měsíci mimo července a srpna. Průměrná účast byla 26 osob.

      V rámci členských schůzi proběhly v roce 1997 tyto přednášky:
14. ledna  Ing. Josef Hrdý: Problematika založení Řádu sv. Huberta hraběte F. A. Šporka
Hodnotící členská schůze
18. února  PhDr. Ivan Štarha: Výklad stávajícího archivního zákona
18. března  Mgr. Lubomír Uhlíř:  Armáda RakouskoUherska, její ćlenění a doplňovací obvody {se zřetelem k Moravě)
15. dubna  Dr. Jana Losová: Rodinné kroniky a dokumentace životních záznamů
20. května  PhDr. Bohumír Smutný: Rodinný archiv hrabat WidmannSedlnických
17. června  PhDr. Josef Unger: Nové poznatky z vykopávek v kostele sv. Petra a Pavla v Brně
16. záři  Vladimír Rolinc: Quo vadis genealogia
21. října  Přátelské setkáni k pětasedmdesátinám Ing. Zdenko Alexyho
  Ing. Zdenko Alexy: Dekorace kanovníků v rakouskouherské monarchii
18. listopadu   Slavnostní schůze k 25. výročí organizované genealogie a heraldiky v Brně
  prof. Fr. Klein: Vzpomínky
  Ing.arch.Hana Berková: Presentace rodinné kroniky Umlášků
16. prosince   RNDr. PhMr. Jiří Plichta:  K výročí založení brněnské pobočky Genealogické a heraldické společnosti
  PhDr.Tomáš Krejčík: Vzpomínka k nedožitým devadesátinám Břetislava Štorma

-fp-

Zájezdy
V roce 1997 se uskutečnily tyto zájezdy pod vedením MUDr. Zdeny Novobilské:
19. dubna  Krajem Slavníkovců
      Kačina  empirový zámek, Kladruby nad Labem  původní renesanční zámek upravený v 19. století s hřebčínem, Chlumec nad Cidlinou  barokní zámek Karlova Koruna, Libice nad Cidlinou  muzeum a areál hradiště Slavníkovců, Tuchoraz  pozdně gotická tvrz, Lipany  pomnik z roku 1881 připomínající porážku táborských a sirotčích vojsk 30. 5.1434. Pro velký zájem byly vypraveny dva autobusy.

16 - 18. května  Západní Čechy, Regensburg (Řezno) a okolí

      Kestřany  soubor dvou tvrzí a raně barokního zámku, Blatná  gotický vodní hrad s barokně upraveným palácem, Horažďovice  muzeum v barokním zámku, Horšovský Týn  hrad a renesanční zámek, Poběžovice  exteriér raně barokního zámku a farní kostel. Pielenhofen  klášterní kostel, Regensburg (Řezno)  historický střed města a zámek ThurnTaxisů (radnice bohužel zavřena), Prunn  hrad, Weltenburg  klášterní kostel, Kelheim  historický střed města a Befreiungshalle, Vörth a d.Donau  exteriér zámku, Falkenstein  hrad a kostel.

14.- 15.června  Po stopách Boženy Němcové a Kateřiny Zaháňské
      Náchod  barokní zámek, Česká Skalice  muzeum Boženy Němcové a stará škola, Svatoňov  dřevěný hřbitovní kostel, Ratibořice  empírový zámek, Chvalkovice  zdevastovaná budova zámku, Zaháň  palác a hrobka zaháňských vévodů, Krzeszów  poutní kostel a hrobka svidnických knížat, Červený Kostelec  místo pobytu B. Němcové.

13. září  Střední Čechy
      Vrchotovy Janovice  pseudogotický zámek s expozicí Národního muzea, Vysoký Chlumec  původně gotický hrad s obrazovou galerii Lobkowiczů, Svatá Hora u Příbrami  poutní chrám, Dobříš  rokokový zámek, Valdek  zřícenina gotického hradu, Zbiroh  barokně přestavěný hrad.

-zn-

Vycházky
      dne 20. září uspořádala MGHS vycházku do zámku Žďár nad Sázavou spojenou se setkáním s majitelem zámku, Dr. Radslavem Kinským. Dr. Kinský provedl účastníky po expozici muzea knihy a po areálu zámku, seznámil s probíhajícími úpravami areálu a přiblížil účastníkům plány a záměry s využitím zámeckého objektu. Poté navštívili ćlenové MGHS kostel na Zelené Hoře s odborným výkladem.
      Vycházku zorganizovala a vedla MUDr. Z. Novobilská

Vedeni Společnosti
      V roce 1997 pracoval výbor Společnosti ve složení, ve kterém byl zvolen na ustavující valné hromadě v roce 1996. Z pracovních důvodů (dlouhodobý pobyt v zahraničí) nemohl vykonávat funkci ve výboru PhDr. Tomáš Krejčik a proto byl výborem Společnosti kooptován JUDr. Jiří Bílý. Rovněž z pracovních důvodů se vzdal své funkce ve výboru Společnosti knihovník Ivan Dyba. Na jeho místo byla výborem kooptována paní Jarmila Vondráková.
      Výbor klubu se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně v sídle společnosti KD data na Veveří 8. Majiteli společnosti, ing. Karlu Dvořákovi, patří velký dík za zajištění schůzovních místností a místnosti pro knihovnu Společnosti, i za zajišťováni řady služeb spojených s agendou Společnosti. Je možno konstatovat, že všichni členové výboru se zapojili do práce podle svých sil a možnosti a řádná činnost Společnosti v roce 1997 tak byla náležitě zabezpečena.
      Věcné a finanční zhodnocení činnosti Společnosti za rok 1996 bylo provedeno na hodnotící členské schůzi v únoru 1997 a bylo konstatováno, že činnost Společnosti probíhá dle schválených stanov a plánu činnosti. Rovněž ve finančním hospodařeni nebylo shledáno závad ani revizní komisí MGHS, ani nezávislým auditorem. Hodnoceni činnosti výboru za celé volební období 19961997 bude provedeno na valné hromadě v lednu 1998 a v našem zpravodaj i budeme členy o závěrech valné hromady informovat.

-fp-