Obsah ročenky GHI 2000
Genealogické a heraldické informace

 
ČLÁNKY A STUDIE
Tomáš Krejčík 
Heraldické památky doby Lucemburků3
Bohumír Smutný 
Blümegenové a jejich rodinný archiv32
Josef Dolejší 
Kornet Jan Pařízek (Pořízek) z Jestřebí (1643 - 169140
 
MATERIÁLY
Ivan Dyba 
Pohřební štíty v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla v Brně43
Karel Müller - Jan Tejkal 
Předběžný návrh koncepce krajských znaků a praporů48
Milan Daněk - Miroslav Milec 
Hrad Orlík u Humpolce a jeho majitelé51
 
RODINNÉ KRONIKY  část X.
Rodinné záznamy kazatele Antonína Vančury60
Památník rodiny Patočkovy a Kučírkovy z Ivančic61
Kroniky selských usedlostí v Jestřebí62
Novoměstské rodinné kroniky z 18. a 19. století 
kronika rodiny Šírovy, kronika Svítilova a kronika Kunstmüllerova63
 
ZPRÁVY A KRONIKA
Za RNDr.PhDr. Jiřím Plichtou64
Vzpomínka na Františka Špirka66
Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského66
Výstava "Moravští Lucemburkové" v Brně67
Genealogické centrum ve Valašském muzeu v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm68
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA
Sborník "100 let od narození profesora Šebánka"69
Vesnické pečetě v okrese Uherské Hradiště II.69
Pečetě obcí, měst a městeček na Slavskovsku69
Pečeti na listinách města Jíhlavy do roku 152670
Křtiny a vesnice jejich farnosti na pohlednicích 1896-200070
Základy českých dějin70
Katalog k výstavě "Obrazy ze zámku v Letovicích73
Hrabata Kálnoky a Letovice73
Historie rodu Kálnoky75
Církev a vlast!76
Vexilologický lexikon - vexilologické názvosloví76
Almanach českých šlechtických rodů77
Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů77
Sokolnice a slavkovská bitva77
Mincovnictví olomouckých biskupů a arcibiskupů78
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
Valná hromada79
Odborné přednášky79
Zájezdy a vycházky80
Členská základna80
Stránka MGHS na Internetu81
 

GHI 2000 GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2000
ročník V. v MGHS {ročník XX. celé řady)
Vydala jako interní tisk pro potřebu členů
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně v srpnu 2001.
Redakční rada:
Ing. Josef L. Hrdý, PhDr. Tomáš Krejčík, RNDr. František Pícha, PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter
Znak MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: BRKO s.r.o. Brno
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 84 stran

Ročenku GHI 2000 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2000    240, Kč, důchodci 120, Kč