Obsah ročenky GHI 2001
Genealogické a heraldické informace

 
ČLÁNKY5
Bukúvkové z Bukůvky5
Hlídka historické faleristiky49
Schrattenbachové a jejich rodinný archiv59
Protireformace na Horňácku ve světle katolických matrik a jejich opisů65
 
MATERIÁLY77
"Znak" země Moravskoslezké77
Vlachovští z Vlachovic78
Identifikace aliančního znaku na stěně pod arkádami třešťského zámku80
Identifikace aliančního znaku nad portálem průjezdní brány zámku Vizovice81
Památky a historie farnosti Pozořice, farář Šebestián Páral82
Rod Vitoul v Drnovicích85
 
ZPRÁVY A KRONIKA91
80 let Vladimíra Rolince91
In memoriam Václava A. Měřičky93
 
RODINNÉ KRONIKY95
Minulost rodu Vilímků a rodu spřízněných95
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA96
Michal Fiala: Erbovní listiny Archivu Národního muzea96
Pavel R. Pokorný: Vídeňský rukopis CVP 883096
Josef Augustin: Velká encyklopedie měst a obcí ČR96
Karel Maráz: Typáře, pečeti a znaky Staré Břeclavi a Břeclavi (do roku 1938)97
Tomáš Krejčík: Znak a pečeť města Valtic97
Lukáš Peška, Miroslav Svoboda: Příspěvek k problematice pečeti johanitských
generálních převorů ve 14. a 15. století
98
Alois Ernest: Občané s erbem v Prostějově a prostějovském regionu98
Alois Ernest: Heraldická procházka Prostějovem98
Ferdinand Maděra: Heraldické památky regionu Teplice98
Pavel Kolbasa: Czernínové z Chudenic (Stručné dějiny rodu a schematismus
rodových panství)
99
Roland Nohel: Kutnohorské erbovní rody99
Roland Nohel: Auerspergové v Čechách99
Jiří J.K. Nebeský: Lichtensteinský příspěvek k moravské komunální heraldice100
Petr Hlaváček: Habrovany100
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI102
 

GHI 2000 GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2001
ročník VI. v MGHS {ročník XXI. celé řady)
Vydala Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně
v květnu 2002.

Výkonný redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Ivan Dyba, Ing. Josef L. Hrdý, RNDr. František Pícha, Mgr. Karel Maráz, PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter
Znak MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: DROPO Pozořice
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 104 stran

Ročenku GHI 2000 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2001    240, Kč, důchodci 120, Kč