Obsah ročenky GHI 2003
Genealogické a heraldické informace

 
OBSAH3
ČLÁNKY5
Zbyněk Žouželka: Šlechtická matrika Zemských desk moravských (pramen k dějinám šlechty českých zemí).5
Jiří Brňovják: Heraldika nobilitovaných úředníků moravské státní správy 1850-1918.16
Jiří Louda: Dvouocasý český lev - symbol naší svrchovanosti.29
Bohumír Smutný: Rod Podstatských-Thonsernů na Litenčicích a jejich rodinný archiv.33
Karel Müller: Znak brněnského biskupa Norberta Kleina – již naposledy.42
Ivan Krška: MUDr. Marie Desfours-Walderode.44
Jaroslav Gloser: Tragédie v zámku Zeil roku 1803.49
MATERIÁLY77
Ivan Štarha: Znak a prapor Jihomoravského kraje.56
Stanislav Kasík: Poznámka ke znakové výzdobě kostela v Doubravníku.56
Ivan Dyba: Zajímavý alianční znak na talířích v zámku Jaroměřice nad. Rokytnou.60
Tomáš Krejčík: Česká heraldická zastavení v Římě.61
DISKUSE62
František Pícha: In memoriam krajské znaky a prapory.62
Stanislav Kasík: Poznámky k metodice soupisů heraldických památek.74
HERALDICKÝ EX LIBRIS LEXIKON79
RODINNÉ KRONIKY81
Rodinná kronika Cifků.81
Rodinná kronika Koblížků.82
Rodinná kronika Čábelů, Strnadů, Najmanů a Kolaříků.82
Rodinná kronika Chlebounů.84
ZPRÁVY A KRONIKA91
In memoriam Bruno Bernard Heim.86
Christian Friedrich rytíř d'Elvert (1803-1896) 200. výročí narození.88
Pracovní seminář heraldiků a genealogů v Olomouci 24. 10. 2002.89
Výstavy ve Vyškově89
LITERÁRNÍ HLÍDKA96
František Zvolský: Znaky slezských měst.90
Karel Müller: Pečeti a znaky obcí na Jesenicku.90
Tomáš Velímský: Hrabišici. Páni z Rýzmburka.90
Pavel Koblasa: Buquoyové, stručné dějiny rodu.91
Josef Hanesch: Karel I. Filip kníže Schwarzenberg.91
Věra Vlčková: Antonín Strnad.92
Stanislav Kasík-Petr Mašek-Marie Mžyková: Lobkowiczové: dějiny a genealogie rodu.92
Václav Bůžek- Josef Hrdlička-Karel Král-Zdeněk Vybíral: Věk urozených. Šlechta v českých zemích.93
Reinhard Binder-Krieglstein: Österreichisches Adelsrecht 1868 - 1918/19.93
Herbert Aue:: Wappenschlüssel für Niederösterreich und Wien.94
Bůžek, Václav - Král, Pavel (edd.): Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526 - 1740).95
Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka.96
Kol. autorů: Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526 – 1918.96
Biografický slovník Slezska a severní Moravy.97
Milan Myška a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století.98
234 osobností100
Marie Mžyková: Šlechta ve službách diplomacie.100
Dagmar Maňhalová: Z dějin Bohdalic.101
Jihočeský herold 2003.101
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI102
 

GHI 2003 GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2003
ročník VIII. v MGHS {ročník XXIII. celé řady)
Vydala Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně
Brno 2004

Výkonný redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Josef L. Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Pavel Vrba, Ivan Štarha, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: DROPO Pozořice
Laserový tisk, formát B5 (156x227mm), 104 stran

Ročenku GHI 2000 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2003    240, Kč, důchodci 120, Kč