Obsah ročenky GHI 2004
Genealogické a heraldické informace

 
OBSAH 
 
ČLÁNKY 
Dagmar Černoušková: Brněnská velkoprůmyslnická rodina Bauerů a vznik brněnského výstaviště.5
Radim Macháň: Erby a predikáty důstojníků rakouské (rakousko-uherské) armády v 19. století.13
Aleš Zářický: Wilhelm a David Gutmannové aneb jak dva chudí lipničtí židé k rytířským titulům přišli.27
Jan Županič: Kubinzky–nová šlechta na sklonku staré doby.33
Stanislav Mikule: Komunální heraldika v českých zemích 1848-191842
Karel Müller: Pamětní štíty s erby maltézských komturů v kostele sv. Jana Křtitele v Opavě68
 
MATERIÁLY
Tomáš Krejčík: Znak Tomáše kardinála Špidlíka.71
Tomáš Krejčík: Česká heraldická zastavení v Římě II.72
Arnošta Vieweghová: Gustav princ Vasa.73
Pavel R. Pokorný: Nový znak opata v Nové Říši.85
František Pícha: Několik poznámek k rodu Salis-Zizers.85
Jindřich Obršlík: Ke znaku starobrněnských augustiniánů - poustevníků a jejich prelátů v první polovině 19. století.88
 
RODINNÉ KRONIKY – XIV. část
Božena Kyjovská: Soupis charakteristik rodinných kronik v časopise Genealogické a heraldické informace 1989-2004.90
 
DISKUSE
Stanislav Kasík: In memoriam krajské znaky a prapory – podruhé…96
Pavel Vrba: Vlajka Vyškova.104
Tomáš Krejčík: Český výrobek.105
 
HERALDICA BRUNENSIS
Ivan Štarha: Vlajky místních částí Chrlice a Ořešín.105
 
HERALDICKÝ EXLIBRIS LEXIKON
Vilém Walter: HEx 20/2004 Karel Mornstein.106
 
ZPRÁVY A KRONIKA
Čestný doktorát Univerzity Palackého panu Jiřímu Loudovi.108
K nedožitým sedmdesátinám PhDr. Jana Skutila, CSc.108
Nedožité jubileum…. Odešel pan profesor Klein.109
Zemřel hrabě Lennart Bernadotte.115
Moravské hrady a zámky na unikátních fotografiích z roku 1888.116
Akademie heraldických nauk ČR, o.s.116
Hukvaldská heraldická galerie.117
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA118
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 126
 

GHI 2004 GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2004
ročník IX. v MGHS {ročník XXIV. celé řady)
Vydala Moravská genealogická a heraldická společnost
Brno 2005.
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Josef L. Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Ivan Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: GRAPHICAL, s.r.o.
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 130 stran

Ročenku GHI 2004 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2004
240, Kč, důchodci 120, Kč