Obsah ročenky GHI 1989
Genealogické a heraldické informace

Z činnosti klubu1
 
ČLÁNKY A STUDIE
J.Hrdý: Spolek Schlaraffia, jeho charakter a symbolika.6
J.Peterka: Rod českého herce Karla Högera.14
P.Zahrádecký: Kdo byla Kristina Potenciána Jankovská z Vlašimi?28
P.R.Pokorný: Brněnský rodák na rakouských bankovkách.32
V.Rolinc: Valašsko v 16. až 18 století očima genealoga.34
L.Schmid: Jiří Jakub Ogilvy, hrdinný obránce Brna a jeho rod.38
 
HERALDIKA BRUNENSIS:
P.Stehlík: Soupis šlechtických heraldických a funebrálních památek
                  na území okresu Brnoměsto.
53
 
Přehled rodinných kronik:76
Heraldický ex libris lexikon:90
 
HLÍDKA HISTORICKÉ FALERISTIKY:
O.Semrád: Znak herolda Zlatého rouna.94
V.Měřička: Čestná légie v době druhého císařství.99
 
Zprávy o literatuře106
Zprávy131
Kronika146
 

GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE  Č. 14/1989
GHI 1989 Vydavá jako interní tisk pro potřebu členů v nepravidelných lhůtách
Genealogický a heraldický klub při ZK ROH Královopolské strojírny v Brně, Palackého 78

Odpovědný redaktor: František Špirk

Redakční rada: JUDr. Jiří L. Bílý, Jiří Hanáček,
PhDr. Adolf B. Král, CSc., PhDr. Tomáš Krejčík,
PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter

Obálka: Petr Tybitancl

Povoleno: OK JmKNV č.j. 370005090
Ofsetový tisk, formát A5 (145x207mm), 158 stran

Odběr ročenky GHI 1989 je vázána na zaplacení mimořádného členského příspěvku.