Obsah ročenky GHI 1990
Genealogické a heraldické informace

Z ČINNOSTI KLUBU2
 
ČLÁNKY A STUDIE
J. Louda  Brisury v anglickém královském znaku8
V. Burian  Ke genezi současného znaku olomouckého arcibiskupa17
J. Hanáček  Znak pro brněnského biskupa21
J. Hás  Rod Desfoursů v Čechách a na Moravě27
 
PŘEHLED RODINNÝCH KRONIK (B. Kyjovská)37
 
HERALDIKA BRUNENSIS
P. Stehlík  Soupis šlechtických heraldických a funerálních památek
na území okresu Brno  město (pokračování)
64
 
HLÍDKA HISTORICKÉ FALERISTIKY
V. Měřička  Řád čestné legie v době třetí republiky86
 
HERALDICKÝ EX LIBRIS LEXIKON95
 
Hovory G + H99
 
ZPRÁVY O LITERATUŘE102
 
ZPRÁVY116
 
KRONIKA118
 

GHI 1991 GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 1990
č. 1  4 / 1990
Vydal jako interní tisk pro potřebu členů
Genealogický a heraldický klub v Brně
ZK KSB, Palackého 78, 612 00 Brno
Vychází k poctě 70-tých narozenin Jiřího Loudy
ISSN 0862-8963
Odpovědný redaktor : RNDr. František Pícha
Redakční rada: JUDr. Jiří L. Bílý, Jiří Hanáček,
PhDr. Adolf B. Král, CSc., PhDr. Tomáš Krejčík,
PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter vedoucí redaktor
Obálka: Petr Tybitancl
Ofsetový tisk, formát A5 (145x207mm), 132 stran

Ročenka GHI 1990 je rozebrána