Obsah ročenky GHI 1992 - 1993
Genealogické a heraldické informace

Z ČINNOSTI KLUBU3
 
ČLÁNKY A STUDIE
Jan Skutil
Heraldická symbolika ve srovnání s motivy zvířat a rostlin rukopisu SOA v Brně G 10, č. 461  Snáře7
Vladimír Polák
Ze života prince Viléma vévody z Clarence11
Marie Havelkovኝastná
Hugenoti  moji předkové35
Miloslav Housovský
K problematice restitucí šlechtického majetku na Moravě35
Miroslav Trmač
Kvardův mlýn u Tišnova38
Pavel Pokorný
Skutečný znak biskupa Kleina40
Hovory G + H: o Koruně české s dr. J. Plichtou42
Rodinné kroniky  část IV48
 
HERALDIKA BRUNENSIS II.
Znak a vlajka města Brna a jeho městských částí Černovice a Řečkovice53
 
HERALDICKÝ EX LIBRIS LEXIKON
Hex 16/1992  Ing. Dr. Růžena Pazourková 
Hex 17/1992  František Hejl ( Jiří L. Bílý)57
 
ZPRÁVY O LITERATUŘE61
 
KRONIKA
PhDr. Edmund Knesl zemřel64
 
ZPRÁVY A SDĚLENÍ
Znak Společnosti pro Moravu a Slezsko65
Výstava v Haagu66
Jak žádat o znak a prapor66
Heraldická komise ČNR67
I. trenčianské stretnutie rodin Lehotských69

GHI 1992-1993 GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 1992  1993
ročník XII  XIII
Vydal jako interní tisk pro potřebu členů
Genealogický a heraldický klub v Brně
ZK KSB, Palackého 78, 612 00 Brno
ISSN 0862-8963
Tisk: BRKO s.r.o. Brno 1994
Odpovědný redaktor : RNDr. František Pícha
Redakční rada: JUDr. Jiří L. Bílý, Jiří Hanáček,
PhDr. Adolf B. Král, CSc., PhDr. Tomáš Krejčík,
PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter vedoucí redaktor
Obálka: Petr Tybitancl
K vydání připravil: ing. Josef. L. Hrdý
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 72 stran

Ročenka GHI 19921993 je rozebrána