Obsah ročenky GHI 1994 - 1995
Genealogické a heraldické informace

Z ČINNOSTI KLUBU3
 
ČLÁNKY A STUDIE
Jiří Hás
Několik poznámek k moravské větvi Zajíců z Valdeka6
Zdeněk Churý
Hemofilie v rodu Viktorie, královny Velké Británie a Irska11
 
HLÍDKA HISTORICKÉ FALERISTIKY
Václav Měřička
Kancléř V. A. D. kníže Kounic, hrabě z Rietbergu a jeho vyznamenání25
 
HERALDIKA BRUNENSIS II
Znak a vlajka města Brna a jeho městských částí  7. BrnoVinohrady30
 
RODINNÉ KRONIKY  ČÁST V.
Kronika předků  Pavel Vrba32
Rodinná kronika  Vzpomínky  rodinná kronika  Boleslav Březina32
Rodinná kronika Poláků a spřízněných rodin  Bohumil Polák35
 
ZPRÁVY O LITERATUŘE
Szymanski:Herbarz sredniowiecznego rycerstwa polskiego37
Výstava  Znaky a prapory měst, obcí a městských částí 38
Z dějin domů v Hlubokých Mašůvkách39
Cesta po českých hradech a zámcích aneb Mezi tím, co je, a tím, co není39
Nejstarší pečeť města Přerova z roku 148940
Znak olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity Mons. Jana Graubnera40
Zaniklé světské proboštství v Olbramkostele41
Osm žen z Hradu  manželky prezidentů41
Heraldika a genealogie jižní Moravy za rok 1991  199342
Heraldika a genealogie jižní Moravy za rok 1994  199549
 
KRONIKA
Za J. Kokoškou52
Vzpomínka na Dr. Fr. Mojžíše53
 
TROCHA NOSTALGIE A TROCHA OPTIMISMU54

GHI 1994-1995 GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 1994  1995
ročník XIV  XV
Vydal jako interní tisk pro potřebu členů
Genealogický a heraldický klub v Brně
ZK Královopolské strojírny Brno
Tato publikace vyšla s finanční podporou MČ BrnoKrálovo Pole
kterému tímto výbor GHK upřímě děkuje
ISSN 0862-8963
Tisk: BRKO s.r.o. Brno 1996
Odpovědný redaktor : RNDr. František Pícha
Redakční rada: JUDr. Jiří L. Bílý, Jiří Hanáček,
PhDr. Adolf B. Král, CSc., PhDr. Tomáš Krejčík,
PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter vedoucí redaktor
Obálka: Petr Tybitancl
K vydání připravil: ing. Josef. L. Hrdý
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 56 stran

Ročenku GHI 19941995 je možno získat po zaplacení mimořádného členského příspěvků 80, Kč,