Obsah ročenky GHI 1996
Genealogické a heraldické informace

 
Do nové genealogické a heraldické práce 3
Ustavení Moravské genealogické a heraldické společnosti4
Usnesení ustavující valné hromady Moravské genealogické a heraldické společnosti, konané dne 20.1.1996 v zasedací místnosti Úřadu městské části BrnoObrKrálovo Pole5
 
Články a studie
Znak Moravské genealogické a heraldické společnosti (Jiří Louda)7
Udělení znaků a praporů moravským městům a obcím (Ivan Štarha)8
Jezdecká pečeť Jana Lucemburského jako vzor pro druhý jezdecký typář Petra I. z Rožmberka (Karel Maráz)15
Rodinné kroniky část VI21
Zprávy o literatuře25
Bibliografie Jiřího Loudy za léta 1985-199531
 
Kronika 
25 let od smrti sfragistika Františka Beneše36
Z činnosti MGHS v roce 199638
 
Příloha
Stanovy Moravské genealogické a heraldické společnosti 
 

GHI 1996 GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 1996
ročník I. v MGHS (ročník XVI. celé řady)
Vydala jako interní tisk pro potřebu členů
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně.
Redakční rada:
Ing. Josef L. Hrdý (výkonný redaktor), PhDr. Tomáš Krejčík (vedoucí redaktor), RNDr. František Pícha, PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter
Znak MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: BRKO s.r.o. Brno
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 40 stran

Ročenku GHI 1996 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 1996 160, Kč, důchodci 80, Kč