Obsah ročenky GHI 1997
Genealogické a heraldické informace

 
ČLÁNKY A STUDIE
Jiří Plichta 
K počátkům organizované heraldiky a genealogie v Brně3
Ludvik Belcredi 
Genealogie a stručná historie rodu Belcredi8
Pavel R. Pokorný 
Znaky klášterů v českých zemích18
Bohumír Smutný 
K dějinám rodu Friesů a jejich rodinného archivu24
Tomáš Krejčík 
Břetislav Štorm - památkář, grafik, architekt, heraldik a spisovatel36
 
MATERIÁLY
Lubomír Uhlíř 
Oficiální terminologie habsburské monarchie42
Zdenko G. Alexy 
Moje příspěvky do kroměřížské církevní heraldiky47
Ivan Štarha 
Z moravských kořenů Václava Havla50
 
RODINNÉ KRONIKY  část VII.
Kronika rodiny Umláškovy ze Sokolnic za léta 1749 -18?651
Vzpomínky Josefa Umláška, profesora, ak. malíře51
Rodinná kronika rodiny Kuželů52
Rodinná kronika Klichů a Poláků52
Kronika rodu Pejchalů v Kněžicích, č.p. 95, díl I.53
Kronika rodu Pejchalů v Kněžicích, č.p. 95, díl II.54
 
HERALDICA BRUNENSIS II
Znaky a vlaky města Brna a jeho městských části - část IV , (Ivan Štarha)56
Archiv materiálů pro studium dějin všedního dne, (Jana Losová)59
Zemřel pan Ladislav Šebestík- Čestný člen naši Společnosti, (Vilém Walter)59
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA60
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
Přednášková činnost65
Zájezdy66
Vycházky67
Vedení Společnosti67
Prapor Moravské genealogické a heraldické společnosti67
 

GHI 1997 GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 1997
ročník II v MGHS {ročník XVII. celé řady)
Vydala jako interní tisk pro potřebu členů
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně v březnu 1998.
Redakční rada:
Ing. Josef L. Hrdý, PhDr. Tomáš Krejčík, RNDr. František Pícha, PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter
Znak MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: BRKO s.r.o. Brno
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 72 stran

Ročenku GHI 1999 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 1997 160, Kč, důchodci 80, Kč