Obsah ročenky GHI 1998
Genealogické a heraldické informace

 
ČLÁNKY A STUDIE
Vladimir Rolinc 
Quo vadis genealogie3
Josef Peterka 
Rod barona Aloise Pražáka8
Wilken Engelbrecht 
Rod Logothettiů17
Bohumír Smutný 
K dějinám rodu Dobřenských a jejich rodinného archívu28
Marek Starý 
Manželství opavských Přemyslovců38
Lubomír Uhlíř 
Rakouské a rakouskouherské armádní schematismy jako pomocník genealoga48
  
Z HISTORICKÉ FALERISTIKY 
Václav Měřička 
Vojenská vyznamenání rakouské armády a způsob jejich nošení v roce 186659
  
MATERIÁLY 
Potomci bavorského rodu Aresin na Moravě72
Identifikace aliančních erbů na Stříbském mlýně u Ivančic73
Znak a prapor Hnutí autonomie Slezska75
Neviditelný znak76
  
RODINNÉ KRONIKY  část VIII. 
Pamětní kniha rodiny Sobkovy v Záhlinicích č. 376
Kronika rodu Zerzawy – Zrzavý78
Rodinná kronika Petrásků78
  
HERALDICKÝ EX LIBRIS LEXIKON80
  
HERALDICA BRUNENSIS 
Znaky a pečetní znamení obcí, z nichž v roce 1850 vzniklo město Brno81
Znaky a vlajky městských částí  V. část87
  
ZPRÁVY A KRONIKA 
Výstava Heraldika a sfragistika jižních Čech89
Setkání rozrodu Vaverků90
Sjezd rodu Pazderků91
Za Františkem Lobkowiczem92
Abrahámoviny Miroslava Drápely ze Křtin93
  
LITERÁRNÍ HLÍDKA 
Encyklopedie českých klášterů94
Erbovní listiny Archívu hlavního mësta Prahy  
a nobilitační privilegia studentské legie 164895
Život a utrpení Rostislava, krále Moravanů96
Legenda o životě Rostislava, krále Moravanů96
Konfliktní soužití: Královské město - šlechta - duchovenstvo v raném novověku, 
Edice Knihy půhonné a nálezové města Olomouce (1516 -1616)97
Dějiny šlechty v Malovaném kraji97
Pečeť v kultuře středověku97
Viničné Šumice. Z historie obce a domů98
  
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI99
 

GHI 1998 GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 1998
ročník III. v MGHS {ročník XVIII. celé řady)
Vydala jako interní tisk pro potřebu členů
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně v březnu 1999.
Redakční rada:
Ing. Josef L. Hrdý, PhDr. Tomáš Krejčík, RNDr. František Pícha, PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter
Znak MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: BRKO s.r.o. Brno
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 108 stran

Ročenku GHI 1998 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 1998 180, Kč, důchodci 90, Kč