Obsah ročenky GHI 1999
Genealogické a heraldické informace

 
ČLÁNKY A STUDIE
Petr Kaleta 
K osmdesátinám heraldika Jiřího Loudy3
Bohumír Smutný 
Widmannové a jejich rodinný archiv9
Otto Semrád 
Portrétní galerie rytířů Zlatého rouna na zámku Kunštát15
Jan Špatný 
Kníže Kounic a  Řád sv. Štěpána22
 
MATERIÁLY
Pavel R. Pokorný 
Znak brněnského světícího biskupa P. Esterky27
Pavel R. Pokorný 
15. opat v Nové Říši27
Ivan Dyba 
Identifikace aliančních erbů v kapli líšeňského zámku28
Pavel R. Pokorný 
Záhadný znak v Olomouci31
 
RODINNÉ KRONIKY  část IX.
Rod Veberů, Janečků a spřízněných rodin32
Kronika pěti generací  rod Peduzzi33
Kronika rodu Čamek z Vyškova34
Kronika Drábů v posledních dvou stoletích34
Rodinná kronika rodu Dudíků a příbuzných rodů36
Kronika rodu  vyprávění z historie rodiny E. Vodňanského37
Rodinná kronika  Basil Böhm38
Rodinná kronika  Josef Ulrich39
Rodokmen rodu Losů39
 
HERALDICA BRUNENSIS
Vyhláška Města Brna č. 22/1998:42
 
ZPRÁVY A KRONIKA
Výstava M. Magniho: Erby  modrá krev53
Výstava insignií brněnských vysokých škol53
XI. mezinárodní heraldické kolokvium St. Pölten 199954
Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu Velké Meziříčí54
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA
Cour d´Honneur  hrady, zámky, paláce55
Pečetě obcí Třebíč I. část a II.část57
Vesnické pečetě v okrese Uherské Hradiště I.58
Moravské desky 1348/164258
Almanach českých šlechtických rodů59
Modrá krev59
Páni z Pernštejna59
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
Valná hromada60
Odborné přednášky60
Zájezdy61
Vycházky61
 

GHI 1999 GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 1999
ročník IV v MGHS {ročník XIX. celé řady)
Vydala jako interní tisk pro potřebu členů
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně v dubnu 2000.
Redakční rada:
Ing. Josef L. Hrdý, PhDr. Tomáš Krejčík, RNDr. František Pícha, PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter
Znak MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: BRKO s.r.o. Brno
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 64 stran

Ročenku GHI 1999 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 1999 180, Kč, důchodci 90, Kč