Podmínky inzerce:

Inzerovat může každý, kdo má zájem.
Inzeráty se zasílají na E-mail: web_zavináč_mghs.cz.
Inzerát musí obsahovat identifikaci inzerenta pro potřeby správy inzerce a inzerátu.

    Identifikace inzerenta obsahuje:
  • Celé jméno inzerenta.
  • E-mailovou adresu inzerenta.
  • Slovo: "Inzerát".
  • Typ inzerátu: (Prodej, Koupě, Výměna, Hledám, nebo Nabízím).
  • Název inzerátu.
Jméno inzerenta smí být dlouhé maximálně 30 písmen.
Téma Inzerce se musí dotýkat činnosti, oblastí nebo zájmů MGHS z. s..
Komerční inzeráty jsou úplatné po dohodě se správcem inzerce.
Inzeráty nesmí obsahovat vulgarismy.
Inzeráty musí být stručné, maximálně 10 řádků po 80 písmenech včetně mezer a interpunkce.
Inzeráty jsou obvykle jen textové, členěné do odstavců.
Obrázky a grafické uspořádání inzerátu jen po dohodě se správcem inzerce.
Zájemci zasílají odpovědi na inzerát podle jména a E-mailu v inzerátu.
Inzerát na značku jen po dohodě se správcem inzerce.
Správce inzerce neprovádí jazykovou úpravu.
Inzeráty jazykově neupravujeme.
Správce inzerce má právo si ověřit identifikaci inzerenta.
Správce inzerce může inzerát při nesplnění podmínek odmítnout a odmítnutí včetně důvodu sdělí E-mailem autorovi.
Inzeráty se přidávají na stránky 1x týdně.
Doba inzerce minimálně 5 týdnů, při malé hustotě do zrušení inzerentem.
Rozhodnutí správce inzerce je konečné.