Přihláška za člena MGHS z. s.

Jak se stát členem MGHS z. s.?
1.) Vyplnit přihlášku a podepsat ji (u osob do 18 let podpis právního zástupce).
2.) Přihlášku doručit společnosti.
 a.) Poštou na adresu společnosti:
  Moravská genealogická a heraldická společnost z.s.
Tyršova 14
612 00 Brno
 b.) Osobně na členské schůzi MGHS z. s., nebo jiné akci MGHS z. s..
 c.) E-mailem nelze z důvodu autentičnosti podpisu.
3.) Po oznámení o přijetí za člena, zaplatit každý rok členský příspěvek.
4.) Po provedení platby obdržíte do 6-ti týdnů členskou legitimaci.

Způsob platby členských příspěvků:
1.) Osobně hospodářce na členské schůzi MGHS z. s., nebo jiné akci MGHS z. s..
2.) Poštovní poukázkou na bankovní účet (neposílejte na adresu).
3.) Bankovním převodem.

Při platbě vždy uvádějte:
Číslo účtu v ČR:  290 056 719 1
Kód banky: 2010
Ze zahraničí:
IBAN:xxx
BIC - SWIFT:       xxx
Variabilní symbol: 
  a.) číslo Vaší členské legitimace, v délce pěti číslic (předřaďte nuly!).
  b.) kteří nemáte legitimaci, uveďte poslední číslici roku platby (například pro rok 2006 to bude číslice 6) a za tuto číslici uveďte libovolné čtyřmístné číslo. Tento Variabilní symbol nám také zašlete, aby jsme byli schopni vaší platbu rozeznat. Nezapomeňte uvést Vaše jméno. Pošta ani banky nás neinformují o odesílateli, informují nás jen o variabilním a specifickém symbolu platby,

Formulář členské přihlášky pro tisk ve formátu Word (velikost A5 na ležato 1x) Prihl_nova.doc         
Na přání Vám ji E-mailem zašleme přihlášku v jiném formátu nebo formulář poštou.
Přihlášku je potřeba odevzdat osobně, nebo zaslat poštou z důvodů vlastnoručního podpisu.
Přihlášku - členskou kartu můžete zaslat elektronicky tehdy, jste-li již členem a oznamujete nám změnu svých údajů.
Žádáme všechny, aby pokud to jen trochu půjde platili členské příspěvky v hotovosti na členské schůzi. Ušetříte poplatky za poštovné a my ušetříme za poplatek pošty za doručení.

Členské příspěvky
    rok:                        normální:    důchodci a studenti: 
   1996 160, Kč 80, Kč 
   1997160, Kč 80, Kč 
   1998180, Kč 90, Kč 
   1999180, Kč 90, Kč 
   2000240, Kč 120, Kč 
   2001240, Kč 120, Kč 
   2002240, Kč 120, Kč 
   2003240, Kč 120, Kč 
   2004240, Kč 120, Kč 
   2005240, Kč 120, Kč 
   2006240, Kč 120, Kč 
   2007240, Kč 120, Kč 
   2008240, Kč 120, Kč 
   2009240, Kč 120, Kč 
   2010280, Kč 140, Kč 
   2011280, Kč 140, Kč 
   2012280, Kč 140, Kč 
   2013280, Kč 140, Kč 
   2014280, Kč 140, Kč 
   2015280, Kč 140, Kč 
   2016280, Kč 140, Kč 
   2017300, Kč 200, Kč