Podzimní program zrušen

 
Vážení kolegové a kolegyně,
Vzhledem k rostoucímu počtu onemocnění COVID v celé České republice a v návaznosti na všeobecně platná  protiepidemiologická opatření vlády ČR
rozhodl výbor Moravské genealogické a heraldické společnosti:

a) zrušit odborné přednášky plánované na dny 20.10., 24.11. a 15.12.
2020
b) zrušit prohlídku mapové sbírky MZK v Brně dne 22.10.2020
c) zrušit exkurze do Velkého Meziříčí dne 24.10.2020 a do Olomouce dne
21.11.2020
d) přerušit na neurčito středeční Genealogické párty s platností od
21.10.2020
e) zrušit  14. Genealogicko-heraldické matiné dne 14.11.2020.
Toto rozhodnutí Vám dáváme na vědomí s vírou, že v příštím roce budeme
moci zrušené akce plnohodnotně nahradit.
 
Příprava nového čísla Genealogických a heraldických informací není
ohrožena, rádi přijmeme k otištění Vaše práce z oblasti pomocných věd
historických.

                                                Prof.PhDr.Tomáš Krejčík – předseda MGHS, z. s.
                                                Vilém Walter – tajemník MGHS, z. s.