XIV. genealogicko – heraldické matiné

Dovolujeme si Vás pozvat na naše tradiční už XIV. genealogicko – heraldické matiné, které

se uskuteční v sobotu 14. 11. 2020 od 9 h v Brně, Králově Poli
v budově FIT VUT Brno, Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter

Odkaz na pozvánku:https://www.mghs.cz/wp-content/uploads/2020/08/Matine_2020.pdf

Odkaz na přihlášku:https://www.mghs.cz/wp-content/uploads/2020/08/Přihláška-na-Matiné-2020.docx