Rozhovor s Vladimírem Rolincem


Rozhovor s panem Vladimírem Rolincem z Hranic na Moravě, čestným členem MGHS


1. Jak jste se dostal ke genealogii?

   Zavinil to kelečský farář, který v letech 1710 až 1714 začal švindlovat v matrikách Kelče. Aby zabránil hrozícímu rozdělení farnosti, chtěl přesvědčit olomouckou konsistoř, že se mu jeho farnost vylidňuje. Vynechal proto asi okolo jednoho sta narozených dětí a dále připsal okolo sto úmrtí neexistujících osob.
Mezi vynechanými narozenými dětmi byl i můj předek, kterého jsem marně několik let v matrikách hledal. Z uvedeného důvodu jsem pátral v různých matrikách a postupně jsem si tuto badatelskou činnost zamiloval. Celou záležitost jsem následně publikoval a zveřejnil v odborném tisku.

2. Proč jste se zapojil do činnosti MGHS v Brně?

    Moravskou genealogickou a heraldickou společnost (tehdy GHK) jsem si zvolil proto, že to byla nejaktivnější společnost v ČSR. A hlavně, že v ní byli výborní odborníci a přátelští lidé. Pravidelné dojíždění na spolkové akce do Brna mi umožnila i skutečnost, že jsem jako „Odbojář“ měl bezplatnou dopravu.

3. Jak snášela dojíždění do Brna Vaše manželka?

    My jsme s manželkou velmi odlišné povahy. Moje moudrá žena na to reagovala tím, že mi poskytovala naprostou svobodu. A já postupně pochopil, jak je krásné mít po boku někoho, kterému mohu říci vše a mít v rodině klid. Začal jsem si tento stav hlídat a zbytečně jej nenarušoval. Nuž a vydrželi jsme spolu dvaašedesát let.

4. Co byste vzkázal MGHS a jejím členům do Brna?

    Každý z nás badatelů jsme jinačí a jakéhokoliv poučování a dávání rad je nesmysl. Navíc v Brně jsem to byl já, který se v GHK (MGHS) u zkušenějších kolegů učil. Ale něco se mi v životě osvědčilo: Ve všech věcech a v práci jsem vynechával rčení – nejde to.
Závěrem přijměte upřímné přání klidného prožití nejen svátečních, ale i všedních dnů v roce 2012. Ke 40. výročí vzniku naší společnosti přeji všem členům a přátelům hodně zdraví, přízně Hospodina a pravé lásky.

S pozdravem všem Váš Vladimír ROLINC, Hranice na Moravě.