Matiné


Jedním z úkolů Moravské genealogické a heraldické společnosti je pečovat o setkávání profesionálních i amatérských badatelů zabývajících se genealogií a heraldikou. Kromě pořádání přednášek na členských schůzích a organizování odborně zaměřených vycházek k tomu slouží i pravidelné Genealogické a heraldické matiné, které se koná jednou ročně, obvykle na počátku listopadu. Jedná se o celodenní setkání s odbornými přednáškami, které jsou obvykle tematicky zaměřeny, přičemž se pravidelně střídají témata heraldická a genealogická. Za tímto účelem oslovujeme především ty, o kterých víme, že se daným tématem zabývají, s cílem, aby se podělili o výsledky své práce se širší veřejností.  Matiné je přístupné i nečlenům MGHS. Vybrané přednášky pak publikujeme i v našem sborníku Genealogické a heraldické informace.


V roce 2020 se z důvodu pandemie Matiné nekonalo.


V letošním roce 2023 se tradiční už XVI. genealogicko – heraldické matiné, uskuteční v sobotu 11. listopadu 2023, v Brně, Králově Poli, v budově FIT VUT Brno. Přihlášku je možné stáhnout na tomto odkazu.