Heraldické symposium 2024

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
Moravská genealogická a heraldická společnost
Heraldická společnost v Praze
a Královský institut politických nauk
si Vás u příležitosti Mezinárodního dne heraldiky dovolují pozvat na
H E R A L D I C K É S Y M P O S I U M
středa 12. června 2024 od 10 hodin
Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice