Knihovna


Knihovní řád

  • Knihy a časopisy jsou k dispozici všem členům MGHS, kteří mají zaplacen členský poplatek.
  • Všechny tituly půjčujeme na 1 měsíc. 
  • Nežádá-li titul další čtenář, je možné výpůjčku prodloužit. 
  • Žádá-li čtenář titul, který je právě půjčený, může si ho zarezervovat a bude informován o jeho vrácení.
  • Pokud máte zájem o vypůjčení knihy, kontaktujte knihovnici na emailu , případně na výborové či členské schůzi.
  • Předání knihy je možné po domluvě v sídle knihovny, na výborové či členské schůzi, případně i jinde, pokud se obě strany domluví.

Seznam knih bude doplněn v nejbližší době, děkujeme za pochopení.