Plány činnosti

Plán činnosti na 1. pololetí 2024

I. Členské schůze:

Vážení přátelé, věnujte prosím pozornost následujícím změnám v činnosti našeho spolku. Vzhledem k tomu, že klesá návštěvnost našich spolkových akcí, zejména členských schůzí spojených s přednáškami, rozhodl výbor následně: členské schůze a přednášky se budou konat jednou za čtvrtletí (mimo prázdninové měsíce) v měsících únoru (výroční schůze), v květnu, v září a v prosinci. Ostatní akce zůstávají zachovány, jak jsme na ně zvyklí – exkurze, vycházky, kurzy, konference G-h matiné.

            Členské schůze MGHS, z. s.,  spojené s přednáškami se konají v 1. pololetí 2024 vždy třetí úterý od 18h – 20h. v měsících únoru a květnu. Upozorňujeme na novou adresu místa konání našich schůzí, které se od r. 2021  konají ve schůzovní místnosti „Občanský klub“ – ÚMČ Brno – střed, vchod z domu Kounicova 1, 2. suterén, výtahem. Otevřeno od 17.45 hodin. Hospodářka dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Přednášky:

 20. 02. 2024

Výroční volební členská schůze. Program na zvláštní pozvánce.

 

Doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.

 

Sekorové ze Sekenbergu – příběh moravské novoštítné rodiny v 18. a v 19. století.

21. 05. 2024     

Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. Masarykova univerzita Brno

 

Obřadní meče moravských hejtmanů a jejich heraldická výzdoba.

 

II. Vycházky:

14. 01. 2024  (ne)

Zámek Hodonín  – návštěva výstavy „Mincovní konsorcium 1622 – 1623.  Sraz před zámkem ve 12.55 h. Následně možnost návštěvy výstavy „100 let  české   hračky“ v Sále Evropa. Vede dr. Arn. Vieweghová.

22. 02. 2024  (čt)

Kulturní mosty v Evropě – Česká a moravská šlechta po roce 1945. Komentovaná  prohlídka kurátorem výstavy. Sraz v 15.45h.  před MZM, Zelný  trh 8, Brno. Vede dr. Arn. Vieweghová

22. 03. 2024  (pá)

Výstroj hasičů a technika  HZS Brno – město. Prohlídka Hasičské stanice Lidická  s odborným výkladem. Sraz ve 14.45h. před budovou ul. Lidická 61. Vede: ing. R. Vondráček

16. 04. 2024  (út)

Prohlídka židenického hřbitova. Sraz v 15.45h. u brány před obřadní síní, ul. Komprdova. Výklad pí. Bohuše Červená, vede dr. Arn. Vieweghová

25. 05. 2024  (so)

Hustopeče nad Bečvou a okolí dle publikace Miroslava J. V. Pavlů: „Hustopečská heraldická galerie.“ Sraz: v 10.00h. před zámkem v Hustopečích. Prohlídka renesančního zámku, hřbitova a kostela Povýšení sv. Kříže. Doprava  vlastními auty, dostupné i vlakem. Vede dr. Arn. Vieweghová, odborný výklad Mir. Pavlů.

09. 06. 2024  (ne)

Mezinárodní den heraldiky se slaví 10. června. Letos si jej členové MGHS připomenou vycházkou na ÚH v Brně  za hroby známých heraldiků a genealogů – jak si je pamatujeme z činnosti v naší společnosti.

Členové MGHS se na exkurzích a vycházkách prokazují členskou legitimací s potvrzením, že mají uhrazen roční členský příspěvek na běžný rok, od ostatních účastníků je plánován výběr  sčítacího poplatku ve výši 40Kč.

 

III. Genealogické párty: Pro dočasný nezájem jsou v 2024 setkání zrušena.

 

IV. Informace pro členy:

  1. Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: https://www.facebook.com/mghsbrno
  2. Knihovna MGHS je v provozu. Objednávky výpůjček pro členy, kteří mají uhrazen členský příspěvek na rok 2024,  dle návodu na www. mghs.cz v sekci knihovna, kde je přístupný i seznam knih. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky vašeho rodopisného bádání i v rukopise.  
  3. Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno,  Jižní náměstí 11. E-mail: 
  4. Sledujte naši vývěsku v badatelně v MZA a v Knihovně JM na Kobližné ulici v Brně
  5. Naše společnost má bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010. Roční členský příspěvek v roce 2024 činí pro pracující 350Kč a pro důchodce od 65 let a studující do 26 let 250Kč a je splatný vždy do 31. 3. běžného roku. Plaťte pouze převodem nebo na členských schůzích. Dodržením termínu se vyhnete se problémům se zasíláním časopisu GHI. Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo! 
  6. Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili! V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací.
  7. Připomínáme, že brněnští členové si časopis GHI  vyzvedávají osobně na členských  schůzích nebo po telefonické dohodě s hospodářkou dr. Vieweghovou.

 

Těšíme se setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

předseda MGHS, z. s.

Vilém Walter

tajemník MGHS, z. s.