1. pololetí 1996


Pozvánka


Přípravný výbor Moravské genealogické a heraldické společností Vás srdečně zve na

ustavující valnou hromadu,

která se koná v sobotu 20. 1. 1996 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti radnice městské části Brno-Královo Pole, Husitská 1 (tramvaj č. 1, 6 ,7, stanice Husitská).

 

Program:
1) Zahájení, ustavení komisí
2) Slavnostní přednáška
3) Zpráva mandátové komise
4) Zpráva přípravného výboru, záměry a výhledy MGHS
5) Projednání stanov MGHS
6) Schválení volebního řádu a volba orgánů MGHS
7) Stanovení výše členských přispěvků
8) Schválení čestných ćlenů MGHS
9) Projednání věcného a finančního plánu na rok 1996
10) Schváleni oficiálních symbolů MGHS
11) Diskuse a doplňující návrhy
12) Usnesení
13) Závěr

 

Žádáme všechny zájemce o členství v MGHS, aby vyplnili přiloženou přihlášku a přinesli ji s sebou na místo konáni schůze. Registrací této přihlášky před zahájením schůze se přihlášení stanou členy MGHS s právem hlasovat na ustavující valné hromadě. Ti zájemci, kteří se nebudou moci ustavující valné hromady zúčastnit, nechť odešlou vyplněnou přihlášku na adresu: Vilém Walter ml., Jižní náměstí 11, 619 00 Brno. Členství jim pak, v souladu se stanovami, vznikne po registraci přihlášky a uhrazení členského příspěvku, jehoż výši určí ustavující valná hromada.

 

Na tuto valnou hromadu bude navazovat výroční členská schůze Genealogického a heraldického klubu v Brně, na níž navrhne výbor klubu ukončení samostatné činnosti GH-klubu a jeho formální přistoupení do nově ustavené MGHS.

 

Za přípravný výbor MGHS:

 

Ing. Karel Dvořák, v.r.,     RNDr. František Pícha v.r.,     Vilém Walter v.r.


Plán činnosti na 1. pololetí 1996


          Členské schůze společnosti se konají vždy třetí úterý v měsíci (mimo ustavující schůzi v lednu) v 18 hodin v sále Občanského klubu v Brně, Kounicova ul. 43.
Členské schůze:
21. 1. 1996  

Ustavující schůze Moravské genealogické a heraldické společnosti a výroční schůze Genealogického a heraldického klubu v Brně. Tato schůze se koná v sobotu 20. 1. 1996 ve 13 hod. v zasedacím sále ÚMČ Brno-Královo Pole, Husitská ul. č. 1.

Přednáška: PhDr. Milan Buben, Filosof. fak. UK Praha
Šlechtická titulatura v českých zemích
Dr. Tomáš Krejčík, Brno 
Z historie genealogických a heraldických společností
20. 2. 1996 Slavnostní schůze k osmdesátinám čestného člena MGHS
Přednáška: Václav Měřička, Praha
Rod Špačků ze Starburgu, hrad Kokořín a moje máchovské lásky
19. 3. 1996 Přednáška: Dr. Blahoslav Janeš, Praha
Znaky, znamení a symbolika svobodných zednářů
16. 4. 1996 Přednáška: Dr. Radslav Kinský, Žďár nad Sázavou 
Rod Kinských v Čechách a na Moravě
21. 5. 1996 Přednáška: PhDr. Bohumír Smutný, MZA Brno
Rodinný archív hrabat Ugartů v MZA v Brně
18. 6. 1996 Přednáška: PhDr. Karel Maráz, MZA Brno 
Předběžný výzkum nástěnného rodokmenu Salmů na zámku v Rájci nad S.
Vycházky:
18. 5. 1996  sobota Zámky na Kroměřížsku III – Švábenice – Pačlavice – Morkovice – Věžky – Dřínov
Doprava osobními vozy. Sraz v 8 hod. ve Švábenicích u kostela. Podrobnější informace na čl. schůzi 16. 4.
Vede: PhDr. M. Housovský a V. Walter
1. 6. 1996  sobota Klášter Vranov – prohlídka muzea a hrobky Liechtensteinů
Sraz ve 14 h. u kostela. Vede: V. Walter
Zájezdy:
 Vede: MUDr. Z. Novobilská
20. 4. 1996
sobota
Kolem Olomouce: Olomouc – klášter Hradisko, klášter Sv. Kopeček, Šternberk – hrad, Helfštýn – zřícenina hradu
11. 5. 1996
sobota
Za krásami Waldvirtelu Breiteneich – zámek, Messern – zámek, Ottensein – zámek, Oberranna – hrad
15. 6. 1996
sobota
Návštěva východních Čech Doudleby – zámek, Častolovice – zámek, Opočno – zámek, Kunětická Hora – hrad
G – pondělky:  Sledujte vývěsku společnosti
Informace:

Adresa Moravské genealogické a heraldické společnosti: Střední 11, 602 00 Brno, v místnostech firmy KD data s.r.o., která MGHS sponzoruje. Výše členského příspěvku bude stanovena na ustavující schůzí a potom budou rozeslány složenky s informacemi všem stávajícím členům GHK i novým zájemcům. Agendu MGHS vede jednatel Vilém Walter, Jižní nám. 11, 619 00 Brno.

PhDr. Ivan Štarha, v.r. Vilém Walter, v.r.
předseda MGHS jednatel MGHS