1. pololetí 2018


Plán činnosti na 1. pololetí 2018                                


I. Členské schůze
Členské schůze MGHS, z. s., se konají v 1. pololetí roku 2018 vždy třetí úterý v měsících lednu až květnu, v červnu se chůze nekoná. Tyto schůze spojené s přednáškou se konají ve schůzovní místnosti Občanský klub – ÚMČ Brno – střed, Kounicova 43. Otevřeno od 17.45 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. Sledujte změny na facebooku a webu MGHS.
 
I. Přednášky
16. 1. 2018
RNDr. Ivan Koláčný, Klub faleristů Brno
Rod hrabat Mitrovských a počátky Moravského zemského muzea v roce 1817
20. 2. 2018
Valná hromada MGHS, z. s.. Program na zvláštní pozvánce na webu MGHS, z. s..
 
Václav Kulle
Heraldické památky města Weitry (Vitorazu)
20. 3. 2018
Doc. PhDr. Zbyněk Sviták, PhD., MU Brno
Královna Marie Terezie v Brně před 270 lety ve světle archivních dokumentů
17. 4. 2018
Mgr. Hana Bartošová
Genealogie brněnské obchodnické rodiny Lamplotů
15. 5. 2018
PhDr. Stanislav Mikule, Regionální muzeum města Žďáru n. S.
Heraldické památky farního kostela sv. Prokopa ve Ždáře n. S.
 
II. Vycházky
25. 1. 2018
(čtvrtek)
Prohlídka výstavy “ Káva Lamplota“.
Sraz v 15,30h před budovou Technického muzea v Brně, Purkyňova 105. Vede Dr. A. Vieweghová, odb. výklad Mgr. Hana Bartošová.
8. 3. 2018
(čtvrtek)
Prohlídka knihovny Archeologického ústavu AV ČR.
Sraz v 15.30h před budovou AÚ, Brno, Čechyňská 19. Odb. výklad Mgr. Hedvika Břínková. Vede Dr. Zdena Novobilská.
7. 4. 2018 (sobota)
Prohlídka výstavy “ Lichtenštejnové“ v Zámeckách konírnách v Lednici.
Sraz v 10h před vstupem do Zámecké konírny. Vede Dr. A. Vieweghová.
9. 6. 2018 (sobota)
Zámky na Kroměřížsku III
Brodek u Prostějova, Dobromilice, Doloplazy, Dřínov. Prohlídka dle možností a svolení vlastníků, většinou exteriéru. Doprava vlastními auty. Sraz v 9h před zámkem v Brodku. Vede Dr. A. Vieweghová.
 
III. Exkurze
Exkurze jsou pořádány ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542210388
9. 6. 2018 (sobota)
Od hradní zříceniny po atomovou elektrárnu.
Soběslav, Temelín, Koloděje, Bechyně. Cena 700Kč. Vede Dr. Zdena Novobilská.
 
IV. Genealogické párty
Setkání se v 1. pololetí roku 2018 konají každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů“ – Brno, Židenice – Vančurova č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9.
Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Pomáháme si se čtením matričních záznamů v kurentu, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici.
Sledujte webové stránky MGHS, z. s.: www.mghs.cz a facebook.
Vede Zdeňka Nováková
 
V. Genealogické kurzy
Kurz pro začínající genealogy bude zahájen v lednu 2018 v Brně a během pěti sobotních setkání se zájemci seznámí se základy genealogického bádání, využívání internetu pro studium digitalizovaných matrik a se čtením starého písma. Kurz povedou Bc. Petra Banovská a Inka Hutská Záveská. Sledujte webové stránky o kurzech na webu MGHS, z. s. Zájemci si mohou psát o přihlášku a bližší informace na: kurzy_zavináč_mghs.cz.
 
V. Informace pro členy:
1)  Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: https://www.facebook.com/mghsbrno
2)  Knihovna MGHS, z.s. je v provozu. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky vašeho rodopisného bádání i v rukopise. Seznam publikací a časopisů v knihovně je na webových stránkách MGHS, z. s. Knižní výpůjčky pro členy MGHS, z. s. lze objednat na mailové adrese: a na členských schůzích.
3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11.
E-mail:
4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA a v Knihovně JM na Kobližné ulici v Brně.
5) Naše společnost má bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010.
Roční členský příspěvek činí pro pracující 300Kč a pro důchodce a studující 200Kč a je splatný do 31. 3. 2018. Plaťte pouze převodem nebo na členských schůzích. Dodržením termínu se vyhnete se problémům se zasíláním časopisu GHI.
Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo!
Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).
6) Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili! V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací.
V roce 2017 byla provedena výměna členských legitimací. Všichni členové, kteří mají uhrazen členský příspěvek obdrželi či obdrží novou členskou legitimaci. Kdo novou legitimaci dosud nemá, přihlásí se na adrese:
   
Těšíme se setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
 
Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS, z.s.
Vilém Walter
tajemník MGHS, z.s.