1. pololetí 2023

Plán činnosti na 1. pololetí 2023

I. Členské schůze:

Vážení přátelé, věnujte prosím pozornost následujícím změnám v činnosti našeho spolku. Vzhledem k tomu, že klesá návštěvnost našich spolkových akcí, zejména členských schůzí spojených s přednáškami, rozhodl výbor následně: členské schůze a přednášky se budou konat jednou za čtvrtletí (mimo prázdninové měsíce) v měsících únoru (výroční schůze), v květnu, v září a v prosinci. Ostatní akce zůstávají zachovány, jak jsme na ně zvyklí – exkurze, vycházky, geneal. párty, matiné.

            Členské schůze MGHS, z. s.,  spojené s přednáškami se konají v 1. pololetí 2023 vždy třetí úterý od 18h – 20h. v měsících únoru a květnu. Upozorňujeme na novou adresu místa konání našich schůzí, které se od r. 2021  konají ve schůzovní místnosti „Občanský klub“ – ÚMČ Brno – střed, vchod z domu Kounicova1, 2. suterén, výtahem. Otevřeno od 17.45 hodin. Hospodářka dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Přednášky:

 21. 02. 2023

Výroční schůze MGHS, z. s. za rok 2022. Pozvánka na zvláštním letáčku.

 

Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., MZA Brno

 

Čtyřikrát Bohunka ze Žerotina (šlechtičny moravského rodu na přelomu renesance a baroka).

16. 05. 2023      

Mgr. Pavel Mikel, PhD.

 

Genetická genealogie rodu Mikelů

 

II. Vycházky:

15. 01. 2023  (ne)

Prohlídka výstavy „Šlechta a šlechtictví“ v Hodoníně. Sraz v 15h před budovou Sálu Evropa, Národní 21, Hodonín. Výklad zajištěn. Vede dr. Arn. Vieweghová

03. 03. 2023  (pá)

Památky v Hrušovanech u Brna. Sraz v 14,45 h před nádražím. Vede dr. Arn. Vieweghová.

25. 03. 2023  (so)

Exkurze do Paláce šlechtičen. Sraz v 10hod. před budovou Etnografického ústavu MZM, Kobližná 1. Vede ing. R. Vondráček

04. 04. 2023  (út)

Exkurze do Diecezního archivu v Rajhradě

Sraz ve 14,00 hod. před archivem u Hospice sv. Josefa a kláštera Kongregace sester Těšitelek na ul. Odbojářů 803. Po exkurzi následuje prohlídka malého muzea v klášteře Kongregace sester Těšitelek vč. prohlídky kostela Božského Srdce Ježíšova a náhrobku brněnského biskupa a pražského arcibiskupa Pavla hr. Huyna (1868 – 1946). Návrat vlakem z Rajhradu kolem 18 h. Vede  Zdena Nováková.

14. 05. 2023 (ne)

Za erby na zámek v Rájci nad Svitavou s podrobným výkladem Bc. Petra Sychry z MZA. Sraz před zámkem v 10 hod. Vede dr. Arn. Vieweghová

04. 06. 2023 (ne)

Exkurze do obcí Březolupy a Bílovice u Uh. Hradiště. Prohlídka místních zámků (z venku)  a  dalších zajímavostí pod vedením členů místního vlastivědného kroužku. 

Členové se  přepraví  vlastními auty a dohodnou se, koho mohou vzít s        sebou. Čas srazu v Březolupech u zámku bude v 9.30 h. Vedoucí vycházky dr. Arn.  Vieweghová.

Členové MGHS se na exkurzích a vycházkách prokazují členskou legitimací s potvrzením, že mají uhrazen roční členský příspěvek na běžný rok, od ostatních účastníků je plánován výběr  sčítacího poplatku ve výši 40Kč.

 

III. Genealogické párty:

Pro dočasný nezájem pro 1. pololetí 2023 zrušeno.

Setkání se v 1. pololetí roku 2023 konají od února každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů“- Brno, Židenice – Vančurova  č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Pomáháme si se čtením matričních záznamů v kurentu, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici. Sledujte webové stránky MGHS, z. s.: www. mghs.cz a facebook. Vede Zdeňka Nováková

IV. Informace pro členy:

  1. Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: https://www.facebook.com/mghsbrno
  2. Knihovna MGHS je v provozu. Objednávky výpůjček pro členy, kteří mají uhrazen členský příspěvek na rok 2023,  dle návodu na www. mghs.cz v sekci knihovna, kde je přístupný i seznam knih. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky vašeho rodopisného bádání i v rukopise.  
  3. Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno,  Jižní náměstí 11. E-mail: 
  4. Sledujte naši vývěsku v badatelně v MZA a v Knihovně JM na Kobližné ulici v Brně
  5. Naše společnost má bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010.Roční členský příspěvek v roce 2023 činí pro pracující 300Kč a pro důchodce od 65 let a studující do 26 let 200Kč a je splatný vždy do 31. 3. běžného roku. Plaťte pouze převodem nebo na členských schůzích. Dodržením termínu se vyhnete se problémům se zasíláním časopisu GHI. Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo! Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).
  6. Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili! V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací.
  7. Připomínáme, že brněnští členové si časopis GHI  vyzvedávají osobně na členských  schůzích nebo po telefonické dohodě s hospodářkou dr. Vieweghovou.

 

Těšíme se setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

předseda MGHS, z. s.

Vilém Walter

tajemník MGHS, z. s.