2. pololetí 2011


Plán činnosti na 2. pololetí 2011


I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS z. s. se konají každé třetí úterý v měsíci v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno – Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. 
Plánované přednášky:
20. 9. 2011
22. 9. 2011
Pozor, změna
Doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc., KTF UK Praha
Mgr. Antonín Zůbek, Archaia Brno
Obrazová portrétní galerie knížat Salm – Reifferscheidt v Rájci
Nové objevy, průzkum a přípravy zpřístupnění kostnice u kostela sv. Jakuba v Brně
18. 10. 2011 PhDr. Dagmar Stryjová, Račice
Poslední majitelé račického panství v 19. a 20. století. Beseda nad knihou Městys Račice. (2009)
15. 11. 2011 PhDr. Pavel Cibulka, CSc., Historický ústav AV ČR
Rod d‘Elvertů v Brně v 19. století
20. 12. 2011 Alena Janečková, Brno
Genealogie rodu Pacherů
 
II. Vycházky:
25. 9. 2011
(neděle)
Prohlídka židovského hřbitova v Brně
Sraz ve 14 hod. před vchodem na hřbitov na ulici Nezamyslova 27 v Brně.
Vede Anna Jůzová, odborný výklad zajištěn.
8. říjen 2011 (sobota)
ZRUŠENO
Historická procházka městem Miroslav se zastávkou v Pohořelicích
Sraz v 9 hod. před zámkem v Miroslavi. Odborný výklad zajištěn. Vede Dr. Zdena Novobilská. Doprava vlastními vozy.
 
III. Exkurze:
Exkurze jsou pořádány ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
1. říjen 2011 (sobota)
ZRUŠENO
Záhada stříbrného pokladu, tajuplné podzemí a jiné pozoruhodnosti v Táboře a okolí
Brno – Sudkův Důl (tvrz z 15. st.) – Chýnov (vápencové jeskyně) – Tábor (památková rezervace a národní kulturní památka. Zachovány zbytky městských hradeb, vyhlídková věž Kotnov je pozůstatkem původního hradu, který byl přestavěn na městský pivovar. V prostorách renesanční sladovny expozice „Táborský poklad“, jehož součástí jsou stříbrné mince z jagellonského období. V budově gotické radnice jsou instalovány sbírky Husitského muzea, v přízemí vstup do sítě podzemních chodeb – Klokoty (poutní kostel Panny Marie s hodnotným zařízením) – Brno 
Cena: cca 515 Kč, vstupné 150 Kč, Odjezd v 6. 30 hod. Vede lektorka Dr. Zdena Novobilská.
 
IV. Genealogické párty:
Setkání se konají každou třetí středu v měsíci (od září) v salonku „Restaurace Expresso Evropa“, Brno – Václavská 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD „Václavská“ (tramvaj č. 1, 2 a bus č. 51) je vzdálena 50 metrů. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte.
Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně.
Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici.
Vede Ing. Ivan Bukáček a Anna Jůzová
 
V. Kurz základy genealogie a čtení starého písma:
Moravská genealogická a heraldická společnost pořádá v Brně od října 2011 kurz „Základy genealogie a čtení starého písma“. Kurz je určen všem zájemcům o rodokmeny. Předpokládané místo konání kurzu je (so). Zastávka MHD „Václavská“ TRAM č. 1 a 2, BUS č. 51.
Plánovaný rozsah kurzu 15 lekcí po 3 vyučovacích hodinách vždy ve čtvrtek od 16:30 hodin.
Předběžná cena 3000 Kč pro nečleny, 2000 Kč pro členy MGHS před 31. 9. 2010. Aktuální informace najdete na webových stránkách MGHS  www.mghs.cz. Dotazy a přihlášky zasílejte na adresu nebo telefon 549 241 697 do konce září 2011. Počet účastníků je omezen. Při zařazení do kurzu bude přihlíženo k pořadí zasílaných přihlášek.
 
VI. Matiné 2011
Matiné se uskuteční v sobotu 12. listopadu 2011 od 9 hod. v budově FIT VUT v Brně (bývalý kartuziánský klášter v Králově Poli) Božetěchova 1/2, Brno a bude věnováno sfragistice. Bližší informace na www.mghs.cz.
 
Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili e-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu. Náš e-mail pro potřeby členů: xxx_zavináč_xxx.cz
2)  Knihovna MGHS je v provozu. Výpůjčky po telefonické dohodě s knihovnicí paní A. Jůzovou, E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz, mobil: 733 176 149.
3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email: xxx_zavináč_xxx.cz
4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně a v Turistickém a informačním centru města Brna na Radnické ul.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.,
Člen Academie Internationale d´Heraldique,
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter

tajemník MGHS