2. pololetí 2006


Plán činnosti na 2. pololetí 2006


I. Členské schůze:

Členské schůze spojené s přednáškami se konají každé třetí úterý v měsíci v Historickém sále Moravského zemského muzea Brno, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, vchod z Biskupského dvora, 1. patro. Začátek v 18 hod. 
Hospodářka dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
19. 9. 2006 PhDr. Libor Blažek, zástupce ředitele, Archiv města Brna
Genealogické materiály v Archivu města Brna
17. 10. 2006 Mgr. Zdena Frištenská, Muzeum města Litovel
Beseda o rodu, z něhož vyšel Gustav Frištenský
21. 11. 2006 Doc. Mgr. Martin C. Putna, Dr.. UK Praha
Jiří Hanáček, Brno
Pohled do archivu heraldika Karla Schwarzenberga (1911-1986) v Murau
Heraldika Opatství sv. Tomáše v Brně – 2. část – doba opatů
19. 12. 2006 PhDr. Milan Salaš, Moravské zemské muzeum
Rod svobodníků Rohovských z Tasova. Prezentace nové genealogické publikace autora
 
II. Vycházky:
16. 9. 2006

Jaroměřice n.R., Jemnice, Police.
Doprava vlastními vozy. Informace podá dr. Novobilská tel: 776 592 634  Pro nemoc zrušeno!
 
30. 9. 2006

Rajhrad
Sraz v sobotu v 9 hod. před kostelem. Prohlídka kostela, kláštera, literárního památníku, knihovny. Vede dr. A. Vieweghová.
 
 
IV. Autobusové exkurze:
7. 10. 2006
(sobota)
Památky a příroda Valašska. Město Napajedla.
Pořádáno ve spolupráci s MVS Brno. Vede MUDr. Zd. Novobilská. Informace na členské schůzi 19.09.2006.
 
 
IV. Genealogická setkání (G-párty):

Setkání se konají ve středu po členské schůzi (která je každé 3. úterý v měsíci), vždy v 16:00 hodin v salonku „Horácké restaurace“ v Brně, Řečkovicích, Měřičkova 18 (Vchod v dolní části bloku  mapa (klikni zde)).
Pravidelně je na programu schůzky genealogické vzdělávání, zajímavosti z bádání a psaní kronik, rady těm, kteří mají problémy, „Výměnné burzy“, počítače v genealogii a kronikách a další. Schůzky jsou neformální a program může být změněn podle aktuální nálady a přání přítomných. Na schůzkách řešíme společné programy, na kterých dobrovolně spolupracujeme, jako je digitalní forma archivních fondů, sjednocení genealogické evidence ke zvýšení spolupráce a podobně.

Termíny schůzek a jejich nosný program:
20. 9. 2006 Genealogické programy na počítači
18. 10. 2006 Čtení starého písma
22. 11. 2006 Genealogie, počítač a internet
20. 12. 2006 Čtení starého písma
Kurz pro začínající genealogy (06/01)
MGHS pořádá v Brně od 25. září do 11. prosince 2006 – každé pondělí „Kurz genealogie pro začátečníky“. Zájemci o tento kurz se mohou informovat u Ing. Karla Dvořáka telefonicky na čísle 549 241 697 nebo mobil 604 121 300. Cena kurzu 2200,- Kč. Členové MGHS (kteří vstoupili do MGHS před 15.05.2006) jen 1200.- Kč.
 
V. Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.xxx.cz/xxxx, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji E-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš E-mail: xxxx_zavináč_xxx.cz. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili E-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.
2)  Knihovna sídlí na Oblé ulici č. 79, výpůjčky po dohodě s JUDr. Romanem Kosem, telefon 547 210 358.
3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11.
4)  Sledujte naší vývěsku v genealogické badatelně v MZA.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
PhDr. Ivan Štarha, v.r. – předseda MGHS