2. pololetí 2007


Plán činnosti na 2. pololetí 2007


I. Členské schůze:
Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno – Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1 poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.
Plánované přednášky:
18. 9. 2007 Jiří Hanáček
Mikulovská kolegiátní kapitula a znaky jejích kanovníků
16. 10. 2007 Mgr. Zbyněk Žouželka, Šumperk
České nobilitace Marie Terezie z let 1740 – 1762
20. 11. 2007 Jiří Uhlíř
Nábytkářská rodina Thonetů a její genealogie
18. 12. 2007  Mgr. Vít Křesadlo, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
Brněnský ústav šlechtičen a jejich panství v Novém Městě na Moravě
 
II. Vycházky:
13. 10. 2007

Sobotní vlastivědná vycházka. Prohlídka Knihovny Jiřího Mahena (Schrattenbachova paláce) a Paláce šlechtičen (Etnografického ústavu Moravského zemského muzea) s výkladem s důrazem na genealogické a heraldické zajímavosti paláců, popřípadě instalovaných výstav. Sraz v 9 hodin na Kobližné č. 4 (před KJM). Vede: Ing. Vondráček, paní Jůzová.
 
III. Genealogická setkání (G-párty):            Pozor změna místa konání!
Setkání se konají vždy ve středu po členské schůzi v salonku restaurace Kaverna, Veveří 9, Brno vždy od 16 hod. Zúčastnit se mohou i nečlenové MGHS, nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Vede ing. Karel Dvořák. Mapa umístění restaurace bude přidána.
 
IV. Genealogický kurz 
Kurz základů genealogie a čtení starého písma bude zahájen 13.09.2007. Přihlášky a informace u Ing. Karla Dvořáka, na členských schůzích a na G-party. Příspěvek na pořádání kurzu pro nečleny MGHS 2200,- Kč (pro členy MGHS do 31. 05. 2007 1200,- Kč). Kurz bude mít 15 dvouhodinových lekcí. Sledujte informace na webu a nástěnkách MGHS. xxx_zavináč_xxx.cz
 
V. Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji E­mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Naše nové E­mail adresy k funkcionářům výboru mimo jiné jsou:
Pavel Vrba xxx_zavináč_xxx.cz
Ing. Karel Dvořák xxx_zavináč_xxx.cz 
Veronika Nováková Křížová xxx_zavináč_xxx.cz.
Obecné dotazy na společnost xxx_zavináč_xxx.cz. 
Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili E­mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu. xxx_zavináč_xxx.cz
2)  Knihovna MGHS je znovu otevřena. Výpůjčky po dohodě s knihovnicí Annou Jůzovou xxx_zavináč_xxx.cz.
3)  Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email: xxx_zavináč_xxx.cz
4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně a v Turistickém a informačním centru města Brna na Radnické ul.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS
Vilém Walter
tajemník MGHS