Pozvánka na valnou hromadu

zveme na valnou hromadu Moravské genealogické a heraldické společnosti, která se koná v úterý 20. února 2024 v 18 hod. v sále Občanského klubu ÚMČ Brno-střed, Kounicova1, (výtah do 2. suterénu). 

Podrobné informace a program naleznete v přiložené pozvánce.

Za výbor MGHS, z. s.:

 

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., předseda MGHS, z. s.                                                        Vilém Walter, tajemnik MGHS, z. s.