Rozhovor s Arnoštou Vieweghovou


Rozhovor s paní Arnoštou Vieweghovou z Brna, čestnou členkou MGHS


1. Jak jste se dostala ke genealogii a heraldice?

    Za druhé světové války, v podmínkách Protektorátu Čechy a Morava, se musel v Brně prokazovat arijský původ. Moje babička se jmenovala Palmenzweig. Posléze se zjišťoval i původ mého manžela, který měl netypické české příjmení – z Holandska. A tak jsem získala první praktickou zkušenost s genealogií ve vlastní rodině.

2. Jakým způsobem jste se seznámila nebo zapojila do akcí MGHS Brno?

    Do předchůdkyně Moravské genealogické a heraldické společnosti – GHK při ZV KSB jsem vstoupila zkraje 80. let minulého století. Na existenci a práci klubu mne upozornila paní Naďa Martínková, se kterou jsem studovala švédštinu. Jela jsem s GHK, jako zástup na dvoudenní zájezd, který klub pořádal a pak již jsem pravidelně navštěvovala akce klubu i MGHS, jako členka.

3. Jak často sledujete nebo se zúčastňujete akcí MGHS?

    V ZK ROH jsem pracovala několik let jako knihovnice klubu. Pokud mi zdravotní stav dovoloval, navštěvovala jsem všechny akce, přednášky, výlety i vycházky. V současné době netrpělivě očekávám každý ročník GHI, které poctivě pročítám. A společně s dcerou (hospodářkou MGHS p.a.) do něj i přispívám. V roce 2004 – Vasovci na hradě Veveří, 2005 Genealogie Lennarta Torstensona a orientuji se na Skandinávské stopy v českých zemích.

4. Co byste chtěla vzkázat nebo popřát členům a MGHS do dalších let?

    To nejdůležitější dnes je, aby Moravská genealogická a heraldická společnost Brno, vzkvétala i v době, kdy celková situace ve státě spolkové činnosti moc nepřeje. A členům MGHS, o.s. Brno přeji úspěšná bádání na poli genealogie a heraldiky.

S pozdravem všem členům a přátelům

Arnošta VIEWEGHOVÁ, st., Brno.