Volené orgány MGHS z.s.


Výbor


Výbor je výkonným orgánem MGHS z.s., jenž řídí činnost společnosti v období mezi valnými hromadami. Členové a členky výboru jsou voleni valnou hromadou na čtyřleté volební období.

Předseda Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Místopředseda RNDr. František Pícha
Tajemník Vilém Walter
Odborní členové a členky:
  Hospodářka: PaedDr. Arnošta Vieweghová
  Knihovník: Mgr. Petr Houzar
  Zdeňka Nováková
  Ing. Petr Škarvada
  Mgr. Veronika Nováková Křížová

 


Revizní skupina


Revizní skupina je kontrolním orgánem MGHS z.s.. Jejím úkolem je kontrolovat hospodaření společnosti, kontrolovat vedení její agendy, dodržování stanov a platných předpisů a vedení a využívání knihovny a archivu společnosti. O své činnosti podává revizní skupina zprávu valné hromadě MGHS z.s.. 
Revizní skupinu tvoří revizoři, kteří jsou voleni valnou hromadou na čtyřleté volební období. 

Ing. Zdeněk Durďák
Pavel Vrba
Ing. Rudolf Vondráček