Zemřel prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc

Dne 15. 4.  2024 zemřel prof PhDr. Jozef Novák, DrSc. Odešla tím legenda slovenské a středoevropské heraldiky a sfragistiky. Byl zakladatelem vědecké formy obou disciplín na Slovensku a jeho práce otevíraly nové perspektivy bádání. Jako vysokoškolský pedagog vyučoval v době své pedagogické praxe mnoho předmětů, mimo již uvedené také genealogii, chronologii, numismatiku, metrologii nebo paleografii.

Vychoval několik generací slovenských archivářů a historiků a udržoval pracovní i osobní vazby s českými kolegy. Byl předsedou  Slovenské genealogicko-heraldické společnosti v letech 1993-1999. S naší společností ho spojovaly společné zájmy a rádi budeme vzpomínat na přednášku, kterou nám přednesl.

Jeho vědecká a pedagogická práce byla oceněna mnohými vyznamenáními. V roce 1974 se stal řádným členem Academie Internationale d´Heraldique v Paříži. Je držitelem Križkové medaile za zásluhy o rozvoj slovenského archivnictví (1979), medaile Filozofické fakulty UK (1980), Zlaté medaile Univerzity Komenského (1990), Pamětní medaile k 650. výročí Univerzity Karlovy (1998), Sasinkové medaile (1999). Dne 23. září 1995 mu bylo uděleno čestné občanství města Vrútky.  Byl nositelem Pribinova kříže III. třídy.

 Z jeho knih můžeme připomenout Slovenské mestské a obecné erby (Bratislava 1967; Martin 1972), Erby našich miest (Bratislava 1970), Cechové znaky (Bratislava 1975), Rodové erby na Slovensku I. (Martin 1980), Rodové erby na Slovensku II. (Martin 1986), Erby miest vyhlásených za pamiatkové rezervácie (Bratislava 1986), Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v minulosti (Bratislava 1990), Erby a pečate Bratislavy (Bratislava 1990).