Heraldické symposium 2024

zveme na
H E R A L D I C K É      S Y M P O S I U M
které se uskuteční ve středu 12. června 2024 od 10 hodin
v budově Katolické teologické fakulty UK, Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice. Podrobné informace jsou na přiloženém plakátu.