O nás


Vítáme Vás

na oficiálních webových stránkách Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně. Rádi bychom na těchto stránkách pomáhali všem genealogům a heraldikům nejen zveřejňováním aktuálních informací o pořádaných odborných přednáškách, setkáních a vycházkách, ale i radami začátečníkům a odbornou inzercí.
Hledáme mezi našimi členy ty, kteří by nám redakčně pomohli, a uvítáme návrhy k obsahu těchto stránek. Rádi sem také umístíme odkazy na webové stránky týkající se bádání našich členů.

 

Naše společnost zahájila svou činnost roku 1972 jako pobočka Pražské genealogické a heraldické společnosti. Do roku 1995 pracovala jako zájmový klub (Genealogický a heraldický klub – GHK) Domu kultury Královopolské strojírny Brno a od roku 1996 jako Občanské zájmové sdružení – právnická osoba, jak je uvedeno na stránkách.

Našimi členy jsou občané nejen z Moravy, ale i z celé republiky a ze zahraničí. Jsou to amatéři i profesionálové z oboru. Několik desítek našich členů se v průběhu minulých desetiletí zúčastňovalo meziklubových koordinačních schůzek zaměřených na genealogii i heraldiku a podílelo se na jejich organizování. Počet členů se pohybuje okolo 200 fyzických a právnických osob.

Žádáme ty naše členy, kteří mají e-mail a chtěli by na něj dostávat plán práce a další informace, aby nám to sdělili.

 


Bližší informace o volených orgánech MGHS, jimiž jsou Výbor a Revizní skupina MGHS z.s., naleznete zde.


 

Seznam čestných členů Moravské geneologické a heraldické společnosti
Jiří Hanáček + Ing. Zdenko G Alexy (1922 – 2016)
Ing. Josef Hrdý + Prof. František Klein (1905 – 2003)
Doc. PhDr. Bohumír Smutný + JUDr. Jan Kober (1911 – 1999)
Otto Semrád + PhDr. Adolf Bunny Král, CSc. (1923 – 2005)
Miroslav Drápela + Jiří Louda (1920 – 2015)
Doc. JUDr. Jiří Libor Bílý, Ph. D. + RNDr. Ludvík Mucha (1927 – 2012)
  + Ing.Dr.SCS Růžena Pazourová (1925 – 2002)
  + PhDr. Pavel R. Pokorný (1947 – 2014)
  + PhDr. Jindřich Obršlík (1926 – 2017)
  + Vladimír Rolinc (1921 – 2014)
  + PhDr. Mojmír Švábenský (1924 – 2002)
  + Arnošta Vieweghová (1919 – 2016)
  + Ing. Vladimír Svoboda (1925 – 2018)
  + Vladimír Makovský (1924 – 2020)
  + PhDr. Božena Kyjovská (1932 – 2020) 
  + Čestný předseda PhDr. Ivan Štarha (1935 –  2022)