Přednáška – Historie Ústavu Panny Marie Školské v Brně

Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno
Čtvrtek 27. 6. 2024 v 17:30 hod.

Starobylý palác na rohu náměstí Svobody je připomínkou ojedinělé instituce, jejíž fungování patřilo do každodenního i svátečního života Brna po několik staletí. S dějinami a vývojem Ústavu Panny Marie Školské, který v tomto paláci sídlil seznámí historik prof. Tomáš Krejčík. Ústav vznikl v roce 1645 na základě nadačního odkazu Johanny Františky Prisky hraběnky Magnisové. Vykonavatelem hraběnčina odkazu se stal kníže Ferdinand z Dietrichsteinu. V roce 1699 byla slavnostně instalována první představená nadačního ústavu Zuzana svobodná paní z Tiefenbachu. Nadace byla zrušena k 31. 12. 1954. K její úplné likvidaci došlo v roce 1957.

https://www.mzm.cz/aktuality-1/historie-ustavu-panny-marie-skolske-v-brne