Rozhovor s Libuší Nivnickou

Otázky pro paní Ing. Libuši Nivnickou, KJM

1) Jak vznikl Váš zájem o pomocné vědy historické genealogii, heraldiku a knihovnictví? Ve kterém roce jste zaregistrovala činnost Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně?

Můj zájem o genealogii a heraldiku lze vystopovat ve dvou rovinách. V osobním životě to byla vždy oblast, která ve mně vzbuzovala zvědavost, touhu provazovat současnost s minulostí, která mnohdy existuje jen v ústním podání a zanikne s odchodem pamětníků.
V souvislosti s mým profesním působením v knihovně pak došlo k přirozené spolupráci paměťových institucí, jejichž společnou rolí je přibližovat veřejnosti historické kořeny a souvislosti, posilovat úctu k tradicím a na podkladě těchto znalostí tvořit budoucnost.

2) Zapojila jste se do činnosti MGHS, respektive jak pomáháte prezentovat činnost a akce MGHS, z.s.?

Knihovna Jiřího Mahena v Brně prostřednictvím svých profesionálních informačních pracovníků je schopna veřejnosti v případě zájmu cíleně vyhledat informace o MGHS a doporučit jejich aktivity, které jsou také trvale prezentovány v ústřední knihovně na Kobližné.
Aktivně se podílí i na samotném programu – například pro členy komentovaná prohlídka Kleinova paláce (nám. Svobody 15) nebo při spolupráci s Klubem seniorů v KJM.

3) Co popřejete členům Moravské genealogické a heraldické společnosti k 50. výročí jejího založení a činnosti v Brně?

Ke krásnému 50 výročí vzniku MGHS, z.s. přeji, aby ve svých řadách měla stále dostatek členů, kteří se zapálením a odborností budou tvořit přitažlivý program, jímž dokáží zaujmout širokou veřejnost. K dosahování tohoto cíle jim Knihovna Jiřího Mahena v Brně bude i nadále vstřícným partnerem.

S poděkováním za odpovědi:

Ing. Rudolf Vondráček, mluvčí MGHS.