Přihláška


Přihláška za člena/členku MGHS z.s.


Jak se stát členem/členkou MGHS z.s.?

  1. Vyplňte a podepište přihlášku (u osob mladších 18 let je potřeba podpis zákonného zástupce).
  2. Doručte přihlášku společnosti:
   • poštou na adresu společnosti:
    Moravská genealogická a heraldická společnost z.s.
    Tyršova 14
    612 00 Brno
   • osobně na členské schůzi nebo jiné akci MGHS z. s.
    (Pozor! E-mailem zaslat přihlášku nelze z důvodu autentičnosti podpisu.)
  3. Uhraďte členský příspěvek:
   • Na bankovní účet MGHS z. s. s číslem 2900567191/2010 zašlete částku ve výši ročního členského příspěvku (pracující 350 Kč a důchodci a studující 250 Kč).
    Jako variabilní symbol uveďte datum Vašeho narození ve formátu DDMMRRRR (pokud je datum Vašeho narození 3. 5. 1977 variabilní symbol bude vypadat následovně: 03051977).
    Varibilní symbol slouží pro identifikaci Vaší platby.
   • osobně na členské schůzi nebo jiné akci MGHS z. s.
  4. Po uhrazení členského příspěvku obdržíte do šesti týdnů členskou legitimaci
   Svoje členské číslo (= číslo členské legitimace) pak uvádějte v komunikaci s naší společností, děkujeme!

   

 1. Upozornění: Po přijetí za člena/členku je potřeba zaplatit každý rok členský příspěvek.


  Způsob platby členských příspěvků:

  1. Osobně hospodářce na členské schůzi nebo jiné akci MGHS z. s..
  2. Bankovním převodem.

  Při platbě vždy uvádějte:
  Číslo účtu v ČR:     290 056 7191
  Kód banky:     2010
  Ze zahraničí:
  IBAN:     xxx
  BIC – SWIFT:     xxx
  Variabilní symbol: číslo Vaší členské legitimace v délce pěti číslic (předřaďte nuly!).


  Přihlášku – členskou kartu můžete zaslat elektronicky, jste-li již členem a oznamujete nám změnu svých údajů.


  Členské příspěvky

  rok pracující důchodci 65+ a studenti do 26 let
     2024 350,- Kč 250,- Kč
     2023 300,- Kč 200,- Kč
     2022 300,- Kč 200,- Kč
     2021 300,- Kč 200,- Kč
     2020 300,- Kč 200,- Kč
     2019 300,- Kč 200,- Kč
     2018 300,- Kč 200,- Kč
     2017 300,- Kč 200,- Kč
     2016 280,- Kč 140,- Kč
     2015 280,- Kč 140,- Kč
     2014 280,- Kč 140,- Kč
     2013 280,- Kč 140,- Kč
     2012 280,- Kč 140,- Kč
     2011 280,- Kč 140,- Kč
     2010 280,- Kč 140,- Kč
     2009 240,- Kč 120,- Kč
     2008 240,- Kč 120,- Kč
     2007 240,- Kč 120,- Kč
     2006 240,- Kč 120,- Kč
     2005 240,- Kč 120,- Kč
     2004 240,- Kč 120,- Kč
     2003 240,- Kč 120,- Kč
     2002 240,- Kč 120,- Kč
     2001 240,- Kč 120,- Kč
     2000 180,- Kč 90,- Kč
     1999 180,- Kč 90,- Kč
     1998 180,- Kč 90,- Kč
     1997 160,- Kč 80,- Kč
     1996 160,- Kč 80,- Kč