2. pololetí 2015


Plán činnosti na 2. pololetí 2015


I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS z.s. se konají 2. úterý v měsících září a říjnu ve velké zasedací místnosti zastupitelstva MČ v budově Úřadu městské části Brno-Královo Pole vždy v 18 hod. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin (tiskněte zvonek „Velká zasedací místnost“).
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. V prosinci se členská schůze nekoná.
Plánované přednášky:
8. 9. 2015 PhDr. Miroslava Poláková, PhD., Gymnázium J.A.K. Uh. Brod, PE VŠ Bratislava
Genealogie rodu Lužů s zřetelem na významné osobnosti rodu
13. 10. 2015 PhDr. Zdeněk Háza, Dr,. FF MU Brno
Rodové kořeny architekta Leopolda Bauera
7. 11. 2015 (sobota) 9. heraldicko – genealogické matiné s názvem „Šlechtická genealogie v přesahu 19. a 20. století“ se koná v refektáři bývalého karuziánského kláštera v Brně-Králově Poli, FIT VUT Brno, Božetěchova 2. Začátek v 9hod.
Program na webu MGHS a na zvláštním letáčku.
 
II. Vycházky:
26. 9. 2015 (sobota) Za lichtenštejnskými pomníčky a dalšími památnostmi Ždánického lesa. Odborný výklad zajištěn.
Vycházka se koná jen za příznivého počasí, sledujte proto bližší informace na webu a FB MGHS.
3. 10. 2015 (sobota) Prohlídka výstavy „Romantická zbrojnice rodiny Mittrowských“  ve velkém sále sýpky na hradě Prenštejně. Sraz v 9,30h před vchodem do hradu. Dle počasí bude připraven další odpolední program. Info na webu, FB a na členské schůzi. Doprava osobními vozy členů. Vede V. Walter.
15. 10. 2015 (čtvrtek) Prohlídka Reissigovy vily s výkladem. 
Sraz před vilou v Pisárkách na ulici Hroznová 2 v 15,30 hod. Pouze pro přihlášené členy MGHS na členské schůzi nebo internetem.
Vede Dr. Arnošta Vieweghová
 
III. Exkurze:
Exkurze jsou pořádány ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
4. 10. 2015 (neděle) Za památkami do kraje pánů z Buzic
Brno – Písek – Blatná (město růží, v obci novogoticky upravený zámek, cenné interiéry, pozoruhodné nástěnné malby po r. 1480 v komnatě vstupní věže, u zámku anglický park a daňčí obora) – Buzice (exteriér renesanční tvrze) – Lnáře (město proslulé chovem ryb – lnářský kapr, v místě raně barokní zámek s bohatou freskovou výzdobou – 5 sálů a zámecká kaple sv. Josefa) – Tchořovice (exteriér zachované dvoupatrové renesanční tvrze) – Brno. Odjezd v 6,15hod. od Janáčkova divadla, Rooseveltova ul. Návrat v do 21hod. Vstupné cca 200Kč. Cena: 330/350Kč.
Vede Dr. Zdena Novobilská.
 
IV. Genealogické párty:
Setkání se ve 2. pololetí roku 2015 konají každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů – Brno, Židenice – Vančurova č. 1od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Stačí přijít. 
Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům. Sledujte webové stránky www.mghs.cz, kde bude v informacích uvedeno konkrétní hlavní téma schůzky. Vede Ing. Ivan Bukáček a Zdena Nováková.
 
V. Genealogické kurzy:
Kurzy pro začínající genealogy bude zahájen v září 2015. Přihlášky a dotazy na: kurzy_zavináč_mghs.cz.
 
VI. Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. 
2) Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci.
3) Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: http://www.facebook.com/mghsbrno
4)  Knihovna MGHS je v provozu od 1. 5. 2015. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky Vašeho bádání i v rukopise. Seznam publikací a časopisů v knihovně je na webových stránkách MGHS. Knižní výpůjčky pro členy MGHS lze objednat na mailové adrese:
5)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email:
6)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA.
7) Naše společnost má nový bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010.
Na starý účet u GE – Money bank už žádné příspěvky neodesílejte. Budou Vám vráceny zpět.
 
Členské příspěvky na rok 2015 ve výši 280/140 Kč plaťte do 31. 3. pouze převodem nebo na členských schůzích. 
Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo!! Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).
8) Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili!! 
V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací a oznámením náhlých změn v činnosti společnosti.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter
tajemník MGHS