1. pololetí 2012


Plán činnosti na 1. pololetí 2012


I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS z. s. se konají v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno-Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin. Sledujte pozorně termíny schůzí – v únoru a červnu není dodrženo „naše“ třetí úterý v měsíci.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. 
Plánované přednášky:
17. 1. 2012

Jiří Hanáček, Brno
Ústav šlechtičen v Brně a znaky jeho představených 1654 – 1954

14. 2. 2012 Výroční schůze
  Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., Slezská univerzita Opava
Rod knížat Lichnovských
20. 3. 2012
Pozor, změna
Libuše Solomonovičová, Ostrava
Zuzana Prudilová, ŽOB
Jak pátrat po židovských předcích
Židovské památky v Brně
17. 4. 2012 Doc. PhDr. Marie Mžyková, KTF UK Praha
Obrazová portrétní galerie knížat Salm – Reifferscheidt v Rájci
15. 5. 2012 RNDr. Ivan Koláčný, Brno
Hrabě Leopold II. Berchtold (1863 – 1942) a jeho řády
12. 6. 2012 Mgr. Marek Vařeka, PhD., Masarykovo muzeum Hodonín, Centrum pro hosp. a sociální dějiny FF Ostravské univerzity
Hrobky knížat Liechtensteinů ve Vranově, Mor. Krumlově, Vídni a ve Vaduzu
 
II. Vycházky:
26. 5. 2012
(sobota)
Městys Račice a okolí.
Sraz v 9 hod. na náměstí v Račicích. Prohlídka kostela Zvěstování Páně, prohlídka zámku, prohlídka kostela sv. Vavřince v Drnovicích, návštěva hrobky baronů Mundy, prohlídka bývalého Domu milosrdenství (zámek). V případě času a dobrého počasí další památnosti okolí Račic. Doprava vlastními vozy. 
Vede Vilém Walter, odborný výklad PhDr. Dagmar Stryjová.
 
III. Exkurze:
Exkurze je pořádána ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
26. 5. 2012 (sobota) Nahlédnutí do krajských metropolí I. – Pardubice a okolí
Brno – Veliny (dřevěný kostelík sv. Mikuláše z r. 1752) – Sezemice (ranně gotický kostel s kaplí) – Pardubice (městská památková reservace) – procházka historickým jádrem města s výkladem – kostel sv. Bartoloměje s náhrobkem Vojtěcha z Pernštejna – zámek (sídlo Východočeského muzea a galerie) – Svojšice (zříceniny gotické tvrze) – Brno.
Cena cca 400Kč, vstupné cca 100Kč, odjezd v 6,45 h. – návrat do 20 h. Vede Dr. Zd. Novobilská.
2. 6. 2012 (sobota) České stopy ve Vídni
Okružní jízda a následná organizovaná procházka v I. vídeňském okrese ukáže vybrané objekty, památky a vzpomínky na osobnosti. Odjezd v 8. 15 hod. od kavárny Bohéma, návrat kolem 20 hod.
Vede a odborným výkladem doprovází ing. Vladimír Svoboda. Cena 350 Kč. Přihlášky se zálohou na členských schůzích do 30. 4. 2012
 
IV. Genealogické párty:
Setkání se konají každou třetí středu v měsíci (od září) v salonku „Restaurace Expresso Evropa“, Brno – Václavská 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD „Václavská“ (tramvaj č. 1, 2 a bus č. 51) je vzdálena 50 metrů. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte.
Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně.
Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici. Dále to budou burzy genealogické literatury. Sledujte webové stránky www.mghs.cz, kde bude v informacích uvedeno konkrétní hlavní téma schůzky.
Vede Ing. Ivan Bukáček a Anna Jůzová
 
Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili e-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu. Náš e-mail pro potřeby členů: xxx_zavináč_xxx.cz
2)  Knihovna MGHS je v provozu. Výpůjčky po telefonické dohodě s knihovnicí paní A. Jůzovou, E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz, mobil: 733 176 149.
3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email: xxx_zavináč_xxx.cz
4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
5) Zájemci o kurzy genealogie a čtení starého písma můžete se předběžně hlásit i s návrhy na obsah kurzu pro pokročilé genealogy.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.,
Člen Academie Internationale d´Heraldique,
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter

tajemník MGHS