2. pololetí 2012


Plán činnosti na 2. pololetí 2012


I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS, o. s., se konají v zasedací místnosti zastupitelstva MČ v budově Úřadu městské části Brno – Královo Pole vždy 3. úterý v měsíci (mimo měsíc říjen). Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin. 
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.
Plánované přednášky:
18. 9. 2012 RNDr. Alois Kleveta, Vyškov
Genealogie mlynářského rodu Klevetů na Vyškovsku – 2. pokračovánístav šlechtičen v Brně a znaky jeho představených 1654 – 1954
9. 10. 2012 PhDr. Zdeněk Kazlepka, Ph.D., MG Brno
Rod Collaltů di San Salvatore v Brtnici a nové poznatky k jejich genealogii
20. 11. 2012
Pozor, změna
Mgr. Adam Polášek, FF Ostravské univerzity
Jindřich Rácek
Pozemková reforma a moravské šlechtické velkostatky
Nobilitovaní úředníci jako majitelé jehnického svobodného dvora
18. 12. 2012 Mgr. Marek Vařeka, PhD., Masarykovo muzeum Hodonín, Centrum pro hosp. a sociální dějiny FF Ostravské univerzity
Jan Adam I. z Liechtenštejna – 300. výročí úmrtí zakladatele dominia
 
II. Vycházky:
13. 10. 2012
(sobota)
Zámeček Geduld, zámek Schaffgotschů a bývalé místo rodinné hrobky.
Sraz ve 14 hod. před bývalým zámkem Schaffgotschů na rozcestí ke Kociánce v Brně – Králově Poli.
Vede Vilém Walter, odborný výklad RNDr. Rostislav Nebola a Ludmila Ulrichová.
 
III. Exkurze:
Exkurze jsou pořádány ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
8. 9. 2012 (sobota) Nahlédnutí do krajských metropolí II. – Olomouc
Brno – Olomouc, prohlídka města s odb. výkladem – Klášter Hradisko – Brno.
Odjezd v 7,00h, návrat v 19,30h. Vede Dr. Z. Novobilská. Cena 250 Kč
 
15. 9. 2012 (sobota) Sídla Schwarzenbergů v jižních Čechách
Brno – Tábor – Zvíkov, prohlídka – Čimelice, prohlídka – Orlík, prohlídka – Brno.
Odjezd 6,15h, návrat v 21,00h. Vede Dr. Z. Novobilská. Cena 700Kč
 
 
IV. Genealogické párty:
Setkání se konají každou třetí středu v měsíci (19. 9., 17. 10., 21. 11., 19. 12.) v salonku Restaurace U Malchrů – Brno, Židenice – Vančurova č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 13. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici. Sledujte webové stránky www.mghs.cz, kde bude v informacích uvedeno konkrétní hlavní téma schůzky. Nejbližší témata: 1) První kroky při pátrání po svých předcích 2) Jak hledat v matrikách 3) Mimomatriční doklady 4) Digitalizované matriky. Vede Ing. Ivan Bukáček a Anna Jůzová.
 
V. Genealogické kurzy
Kurz genealogie pro začátečníky a čtení starého písma začne koncem září 2012. Přihlášky a podrobné informace dostanete od Ing. Karla Dvořáka, telefon 549 241 697 nebo mobil 604 121 300 nebo E-mail Kapacita kurzu omezena jen na 5 osob v případě většího zájmu lidí bude otevřen kurz ještě v jiném termínu. Snížením počtu osob se podstatně zvětší schopnost naučit se dobře číst staré písmo.
 
Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili e-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu. Náš e-mail pro potřeby členů: xxx_zavináč_xxx.cz
2)  Knihovna MGHS je v provozu. Výpůjčky po telefonické dohodě s knihovnicí paní A. Jůzovou, E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz, mobil: 733 176 149.
3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email: xxx_zavináč_xxx.cz
4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
5) Zájemci o kurzy genealogie a čtení starého písma můžete se předběžně hlásit i s návrhy na obsah kurzu pro pokročilé genealogy.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.,
Člen Academie Internationale d´Heraldique,
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter

tajemník MGHS