1. pololetí 2007


Plán činnosti na 1. pololetí 2007


I. Členské schůze:          Pozor bude změna místa konání!!

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno – Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1 poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:  
16. 1. 2007 Jiří Hanáček
Heraldické památky opatství premonstrátů v Nové Říši
20. 2. 2007 Valná hromada MGHS
  Ing. Vladimír Svoboda
Nové genealogické poznatky k osobnosti Josefa Maxmiliána Petzvala. (K 200. výročí narození)
20. 3. 2007 Ludmila Ulrichová
Rodina Šindlerů a velkostatek Řečkovice v 19. století.
17. 4. 2007  PhDr. Jan Županič, UK Praha 
RNDr. František Pícha
Domácí dynastický řád rodu Habsburg – Lothringen z  r. 1839 
O šachování moravské orlice
15. 5. 2007 Beseda ke 100. výročí narození heraldika, architekta a památkáře Břetislava Štorma (1907-1962). Ukázka jeho exlibrisové tvorby.
19. 6. 2007 Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. UK Bratislava
Organizace genealogie a heraldiky na Slovensku
 
II. Vycházky:
17. 1. 2007 (středa)

Společná prohlídka výstavy „Sága moravských Přemyslovců“.
Muzeum města Brna, hrad Špilberk. Sraz v 15,15 hod. u pokladny muzea. Vede Ing. R. Vondráček.
5. 5. 2007 (sobota)

Vlastivědná vycházka – západní část okr. Brno-venkov.
Rosice – renes. zámek, kostel, Oslavany – prohlídka zámku a muzea energetiky, kostel, Ivančice – prohlídka kostela, rodné domy Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka. Doprava vlastními vozy. Sraz v 9 hod. na parkovišti před zámkem v Rosicích. Vede Ing. R. Vondráček
9. 6. 2007 (sobota) Vycházka do města Jevíčka a jeho okolí.
Jevíčko – farní kostel sv. (bývalý klášterní kostel) – městská věž – zámek – synagoga – hřbitovní kostel sv. Bartoloměje – památník napoleonských válek. Hradisko Mařín – přejezd do Křenova – prohlídka Santiniho staveb v obci. Doprava vlastními vozy, jídlo s sebou, návrat dle dohody. Vede Ing. Fr. Mlateček a V. Walter. Sraz 9.6. v 8.30 hod na náměstí v Jevíčku.
 
III. Exkurze:
21. 4. 2007
(sobota)
Památky a příroda Valašska. 
Brno – Malenovice (pozdně gotický hrad), Lukov (zřícenina gotického hradu), Vsetín (původní renesanční zámek s muzejní expozicí), Vizovice (prohlídka barokního zámku s dobovými interiéry) – Brno. Odjezd v 7,00hod., návrat do 20,30 hod. 
12. 5. 2007 (sobota) Na Hanou za historií a přírodními krásami. 
Brno – Šternberk (gotický hrad -prohlídka), Litovel „Hanácké Benátky“ (městské opevnění, muzeum s expozicí zápasníka Gustava Frištenského), Mladeč (přírodní reservace – krasové jeskyně), Bílá Lhota (prohlídka arboreta).
 – zrušeno 
Obě exkurze jsou pořádány ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně.
 
IV. Genealogická setkání (G-párty):

Setkání se konají ve středu po členské schůzi, (která je každé 3. úterý v měsíci), vždy v 16:00 hodin v salonku „Horácké restaurace“ v Brně, Řečkovicích, Měřičkova 18. Kromě ledna, kdy je vycházka. Doba trvání podle zájmu přítomných. Na G párty se pravidelně probírají dotazy, zájmy, požadavky na pomoc, nápady, zajímavosti, problémy a objevy účastníků. Součástí jednání je i stav vytváření počítačových seznamů archivních fondů a spolupráce s archivy. Dále je zde i vzájemná nabídka E-knih. Účast je dobrovolná, není vázána na přihlášení a je bezplatná. Program není závazný. Mapa umístění restaurace.

 
V. Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti a které nyní procházejí pomalou rekonstrukcí. Poznámky a návrhy ke stránkám piště prosíme mailem na xxx_zavináč_xxx.cz. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji E-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili E-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.
2)  Knihovna MGHS byla přestěhována. Nová knihovnice, paní Anna Jůzová, je k zastižení na telefonním čísle xxxxxxxxx a mailu xxx_zavináč_xxx.cz. Další informace, včetně aktualizovaného seznamu knih, budou přidány.
3)  Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. nebo mailem na xxx_zavináč_xxx.cz
4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně a v Turistickém a informačním centru města Brna na Radnické ul.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS
Vilém Walter
tajemník MGHS