1. pololetí 2003


Plán činnosti na 1. pololetí 2003


I. Členské schůze:

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v některé zasedací místnosti na radnici městské části Brno-střed, Dominikánská ulice číslo 2, od 18.00 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
21. 1. 2003 Jiří Brňovjak 
Erby nobilitovaných úředníků z druhé poloviny 19. století
18. 2. 2003 Konference k 30. výročí organizované genealogie a heraldiky v Brně a Valná hromada MGHS
18. 3. 2003 Doc. PhDr. Bohumír Smutný, MZA 
Rodinný archiv rodu Petrášů v MZA
15. 4. 2003 Vladimír Rolinc 
Identifikační sítě v rané genealogii Podvodníci a podvody v matrikách
20. 5. 2003 PhDr. Jan Pernička 
Brněnské adresáře a vývoj číslování domů v městě Brně.
17. 6. 2003 Ing. Karel Dvořák Mgr. Martin Čapský 
Potomci krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad. Přemyslovský vévoda na okraji husitského světa (Diplomatické aktivity Přemka Opavského ve světle jeho sňatkové politiky).
II. Sobotní vycházky:
12. 4. 2003 Brněnské Ivanovice a Tuřany, průvodce Růžena Bártová, vede Vilém Walter, sraz ve 14:00 hodin u zámku v Brněnských Ivanovicích.
17. 5. 2003 Lomnice u Tišnova, průvodce Vladimír Hájek, vede Dr. Vieweghová, sraz v 9:00 hodin u kostela v Lomnici.
14. 6. 2003 Dolní Rožínka, Žďárec, průvodce PhDr. Vlasta Urbánková, vede Dr. Vieweghová, sraz 9:00 hodin u zámku v Dolní Rožínce.
III. Zájezd:
26. 4. 2003

Za poznáním Severní Moravy, Odjezd Brno 6:30 hodin z Rooseveltovy třídy (Nové divadlo) Kunín – nově opravený barokní zámek s nově otevřenou expozicí, Lešná u Valašského Meziříčí – exteriér klasicistního zámku se zahradou se vzácnými dřevinami, Hustopeče nad Bečvou – exteriér renesančního zámku, Valašské Meziříčí – Zámek Žerotínů – nově opravené arkády, Valašské Meziříčí – Zámek Kinských – expozice, Brno – příjezd 21:00 hodin.

Cena: 300,- Kč; pro nečleny 315,- Kč, Vede Dr. Novobilská. Závazné přihlášky a úhrada nejpozději 18. 2. 2003 u Dr. Novobilské.
31. 5. 2003

Trnava a okolí, Odjezd Brno 6:30 hodin z Rooseveltovy třídy (Nové divadlo), Smolenice – exteriér romanticky upraveného zámku Červený Kameň – zámek s bohatě zařízenými interiéry, Trnava – prohlídka historického jádra a městské památkové rezervace, Dolná Krupá – klasicistní zámek s expozicí Slov.nar.muzea, Brno příjezd 21:00 hodin.

Cena: zatím neurčena. Zájezd je pořádán ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností, vede Dr. Novobilská. Závazné přihlášky a úhrada nejpozději 18. 2. 2003 u Dr. Novobilské.
IV. Kurz základů genealogie a čtení starého písma:

Zahájení 13. 1. 2003 v Základní škole, Brno Staňkova 14, od 17:00 do 18:30 hodin. Jen pro předem přihlášené. Kurz bude obsahovat 12 lekcí jednou za čtrnáct dní. Příspěvek na náklady kurzu 2000,- Kč, členové MGHS (před 1. 10. 2002), ostatní 3 000,- Kč. Informace a přihlášky na Internetu, nebo u Ing. Karla Dvořáka.

V. Genealogické party:

Hodláme obnovit dřívější „Genealogické pondělky“ pro výměnu zkušeností a další vzdělávání genealogů. První setkání se uskuteční v únoru. Termín, čas, místo a program schůzky bude oznámen na lednové členské schůzi a na Internetu. Zajišťuje a vede Ing. Dvořák.

VI. Informace pro členy:
1) Prosíme všechny členy, kteří ještě neodevzdali novou členskou kartu se změnami telefonů a dalších informací (údaje členské přihlášky), aby tak co nejdříve učinili na některé členské schůzi, poštou či Internetem.
2) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.xxx.cz/xxx, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, nebo jejich rodinní příslušníci nebo přátelé, aby nám sdělili svoji E-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci na náš E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz.
3) Knihovna MGHS sídlí na Mošnové 8, výpůjčky po dohodě s Dr. Fr. Píchou, telefon 545 243 020. Hledáme pro knihovnu nové prostory (pro 2 skříně) – pomozte!
4) Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11.
5) Přiloženou složenku uhraďte (ti, co nemohou platit hotově na členské schůzi) roční členský příspěvek na rok 2002 ve výši 240,- Kč (pracující) a 120,- Kč (studenti a důchodci).
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
tajemník MGHS